اجاره ون

لیست قیمت اجاره خودرو (بدون راننده)

پراید 132
پراید 132
 • نوع خودرو : پراید 132
 • سال ساخت : 1395
 • 3 تا 6 روز : 60,000 تومان
 • 7 تا 20 روز : 55,000 تومان
 • 20 تا 30 روز : 50,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
اجاره رفته
پژو 405
پژو 405
 • نوع خودرو : پژو 405
 • سال ساخت : 1395
 • 3 تا 6 روز : 95,000 تومان
 • 7 تا 20 روز : 85,000 تومان
 • 20 تا 30 روز : 75,000 تومان
 • رنگ : نقره ای|خاکستری
آماده اجاره
پژو 206
پژو 206
 • نوع خودرو : پژو 206
 • سال ساخت : 1395
 • 3 تا 6 روز : 105,000 تومان
 • 7 تا 20 روز : 95,000 تومان
 • 20 تا 30 روز : 85,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری|مشکی
آماده اجاره
پژو پارس TU5
پژو پارس TU5
 • نوع خودرو : پژو پارس TU5
 • سال ساخت : 1395-1396
 • 3 تا 6 روز : 110,000 تومان
 • 7 تا 20 روز : 98,000 تومان
 • 20 تا 30 روز : 90,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
آماده اجاره
پژو 206 SD
پژو 206 SD
 • نوع خودرو : پژو 206 SD
 • سال ساخت : 1395
 • 3 تا 6 روز : 110,000 تومان
 • 7 تا 20 روز : 95,000 تومان
 • 20 تا 30 روز : 88,000 تومان
 • رنگ : سفید|مشکی|خاکستری
آماده اجاره
اتوماتیک L90
اتوماتیک L90
 • نوع خودرو : اتوماتیک L90
 • سال ساخت : 1396
 • 3 تا 6 روز : 130,000 تومان
 • 7 تا 20 روز : 125,000 تومان
 • 20 تا 30 روز : 110,000 تومان
 • رنگ : مشکی
آماده اجاره
R Symbol automatic
R Symbol automatic
 • نوع خودرو : R Symbol automatic
 • سال ساخت : 1396
 • 3 تا 6 روز : 178,000 تومان
 • 7 تا 20 روز : 170,000 تومان
 • 20 تا 30 روز : 160,000 تومان
 • رنگ : سفید
آماده اجاره
Accent automatic
Accent automatic
 • نوع خودرو : Accent automatic
 • سال ساخت : 1394
 • 3 تا 6 روز : 190,000 تومان
 • 7 تا 20 روز : 180,000 تومان
 • 20 تا 30 روز : 170,000 تومان
 • رنگ : سفید|مشکی
آماده اجاره
mazda3 new automatic
mazda3 new automatic
 • نوع خودرو : mazda3 new automatic
 • سال ساخت : 1394
 • 3 تا 6 روز : 270,000 تومان
 • 7 تا 20 روز : 255,000 تومان
 • 20 تا 30 روز : 245,000 تومان
 • رنگ : مشکی|سفید
آماده اجاره
Elentra automatic
Elentra automatic
 • نوع خودرو : Elentra automatic
 • سال ساخت : 1394
 • 3 تا 6 روز : 270,000 تومان
 • 7 تا 20 روز : 255,000 تومان
 • 20 تا 30 روز : 245,000 تومان
 • رنگ : سفید
آماده اجاره
kia optima automatic
kia optima automatic
 • نوع خودرو : kia optima automatic
 • سال ساخت : 2016
 • 3 تا 6 روز : 290,000 تومان
 • 7 تا 20 روز : 270,000 تومان
 • 20 تا 30 روز : 260,000 تومان
 • رنگ : مشکی|سفید
آماده اجاره