تاریخچه ی ون فولکس واگن و مدرن سازی آن
تاریخچه ی ون فولکس واگن و مدرن سازی آن

تاریخچه ون فولکس واگنون ها خودرو هایی هستند از گذشته تا به امروز استفاده های زیادی همچون ون شخصی  یا اجاره ون با ر...

بررسی و کاربرد ون های مجهز به امکانات رفاهی
بررسی و کاربرد ون های مجهز به امکانات رفاهی

ون های مجهزون ها در دنیای حمل و نقل کاربرد زیادی همچون ون توریستی  ون خانوادگی و ون های مسافرتی دارند  قیمت ا...

تاریخچه سیتروئن فرانسوی برای اجاره خودرو
تاریخچه سیتروئن فرانسوی برای اجاره خودرو

سیتروئن فرانسه در اجاره خودروسری DS به خودرو های لوکس برند معروف سیتروئن فرانسه اطلاق می شود که یک سر و گردن از سایر خودرو های سیتروئن بالا تر...

آشنایی و مقایسه ی خودرو های فرانسوی و ایرانی
آشنایی و مقایسه ی خودرو های فرانسوی و ایرانی

 خودروهای فرانسوی و ایرانی در اجاره خودرو تندر 90تندر 90 توسط شر...

بازار اجاره خودرو در انتظار پژو 2008
بازار اجاره خودرو در انتظار پژو 2008

بررسی پژو 2008 در صنعت اجاره ماشینچند وقتی است که انتقادات از یکی از خودروسازان اروپایی که همه‌مان کمابیش با آن آشناییم بالا گرفته و در این رابطه موسسه کرایه اتو...