تویوتا لندکروز

خودروی سواری

5.0
A/C A 4 7

  • ساعتی درون شهری: 160,000 تومان
  • کیلومتری برون شهری: 5.000 تومان
  • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 600.000 تومان