پژو پارس

خودروی سواری

5.0
A/C M 2 5

  • ساعتی درون شهری: 25,000 تومان
  • کیلومتری برون شهری: 1.500 تومان
  • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 100.000 تومان