ون تویوتا هایس

خودروی سواری

5.0
A/C M 6 13

  • ساعتی درون شهری: 60,000 تومان
  • کیلومتری برون شهری: 2.500 تومان
  • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 220.000 تومان