ون دلیکا

خودرو ون

5.0
A/C M 6 10+1

  • ساعتی درون شهری: 40,000 تومان
  • کیلومتری برون شهری: 1.500 تومان
  • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 110.000 تومان
  • قیمت در اختیار برون شهری : توافقی 
  • کمترین زمان سرویس ون 5 ساعت می باشد