مینیبوس میتسوبیشی فیات داکوتا

خودرو ون

5.0
A/C M 6 14+1

  • ساعتی درون شهری: 58,000 تومان
  • کیلومتری برون شهری: 2.400 تومان
  • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 250.000 تومان
  • قیمت در اختیار برون شهری : توافقی 
  • کمترین زمان سرویس ون 5 ساعت می باشد