پورشه پانامرا

خودروی سواری

5.0
A/C A 2 5 4

  • ساعتی درون شهری: 220,000 تومان
  • کیلومتری برون شهری: 7.500 تومان
  • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 850.000 تومان