BMW X6

خودروی سواری

2 نظر 4.8
A/C A 3 5 4
  • تا 6 روز : 2,000,000 تومان
  • تا 20 روز : 1,900,000 تومان
  • بیش از 20 روز : 1,800,000 تومان

قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 37 - 24