BMW X4

خودروی سواری

3 نظر 4.8
A/C A 4 7 4
  • تا 6 روز : 2,700,000 تومان
  • تا 20 روز : 2,650,000 تومان
  • بیش از 20 روز : 2,600,000 تومان

قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 39 + 12