BMW X4

خودروی سواری

1 نظر 5.0
A/C A 4 7 4
  • تا 6 روز : 2,200,000 تومان
  • تا 20 روز : 2,100,000 تومان
  • بیش از 20 روز : 2,000,000 تومان

قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است

رزرو این خودرو بسته است!

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 34 + 4