تویوتا پرادو نیو

بدون راننده

1 نظر 5.0
A/C A 4 7 4
  • تا 6 روز : 1250000 1,150,000 تومان
  • تا 20 روز : 1200000 1,100,000 تومان
  • بیش از 20 روز : 1090000 990,000 تومان

قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 49 + 14