چری تیگو 5

خودروی سواری

1 نظر 5.0
A/C A 3 5
  • تا 6 روز : 650,000 تومان
  • تا 20 روز : 640,000 تومان
  • بیش از 20 روز : 620,000 تومان

قیمت ها به روز شده میباشد
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 3 روزه

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 29 + 11