CHR تویوتا

خودروی سواری

1 نظر 5.0
A/C A 3 5 4
  • تا 6 روز : 1,550,000 تومان
  • تا 20 روز : 1,450,000 تومان
  • بیش از 20 روز : 1,400,000 تومان

قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 39 - 5