لاین GT اپتیما

خودروی سواری

1 نظر 5.0
A/C A 3 5 4
  • تا 6 روز : 1,350,000 تومان
  • تا 19 روز : 1,250,000 تومان
  • بیش از 19 روز : 1,200,000 تومان

قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 46 - 6