BMW X1

خودروی سواری

1 نظر 5.0
A/C A 4 5 5
  • تا 6 روز : 2,800,000 تومان
  • تا 20 روز : 2,700,000 تومان
  • بیش از 20 روز : 2,550,000 تومان

 فقط 2 دستگاه برای رزرو عید مانده

قیمت ها به روز و حداقل اجاره 3 روزه

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 32 - 24