نیسان التیما

کیش

1 نظر 5.0
A/C A 2 5 4
  • تا 6 روز : 850,000 تومان

مبلغ 6.000.000 تومان به عنوان ودیعه

یا چک به مبلغ خودرو به عنوان ضمانت

مبلغ 6.000.000 تومان به عنوان ودیعه

یا چک به مبلغ خودرو به عنوان ضمانت

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 30 + 25