نیسان ایکس تریل

کیش

1 نظر 5.0
A/C A 4 7 4
  • تا 6 روز : 1,500,000 تومان

مبلغ 6.000.000 تومان به عنوان ودیعه

یا چک به مبلغ خودرو به عنوان ضمانت

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 49 + 28