آیا سوالی دارید؟ Whatsapp +989128005848

سرمایه گذاری بلند مدت

سرمایه گذاری با حداقل سرمایه موجود و امکان افزایش سرمایه در هر زمان به صورت ماهیانه و سالیانه به دلخواه سرمایه گذار.

امنیت در سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در قالب خودرو است، خودرو ها به نام شخص سرمایه گذار است و کلاهبرداری در سرمایه گذاری وجود ندارد.

حفظ سرمایه اولیه

با توجه به تورم بازار خودرو، سرمایه اولیه شما خودرو است با تورم رشد می کند. بیمه cdw شرکت تمام خسارت ها را پوشش می دهد.

درآمد ماهیانه

میانگین درآمد ماهیانه در حدود 2.5 الی 3.5 برابر سود بانکی با توجه به فصل و شهر مورد نظر شما برای سرمایه گذاری.

معرفی اجاره خودرو سعادت رنت

قوانین مشارکت و سرمایه گذاری

مشخصات خودروهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری

نمایندگی های سعادت رنت