سعادت رنت
مقایسه اجاره خودرو در داخل و خارج از کشور
15
آذر
نوشته neshati | | |

مقایسه اجاره خودرو در داخل و خارج از کشور

اجاره خودرو در داخل و خارج از کشور صنعت اجاره ماشین یکی از موفق ترین صنایع در سطح جهانی است که از چندین سال گذشته وارد کشور ایران نیز شده است. با گذشت مدت زمانی کوتاه این کسب و کار در ایران رونق بسیا...