داچیا داستر (دیزل)

خودروهای ترکیه

1 نظر 5.0
A/C M 2 5 4
  • تا 6 روز : 245 لیر ₺

قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 36 - 22