فیات اگیا اتومات (دیزل)

خودروهای ترکیه

1 نظر 5.0
A/C A 2 5 4
  • تا 6 روز : 239 لیر ₺

قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 36 + 24