کیا سراتو

خودروی سواری

1 نظر 5.0
A/C A 3 5 4
  • تا 6 روز : 430,000 تومان
  • تا 20 روز : 400,000 تومان
  • بیش از 20 روز : 370,000 تومان

قیمت ها به روز شده میباشد