اجاره خودرو بدون راننده
برگشت در محل تحویل

اجاره خودرو بدون راننده

اجاره خودرو بدون راننده سعادت رنت سالیان متوالی رتبه‌ی 1 رضایتمندی مشتریان را از نظر TRIPADVISOR و GOOGLEREVIEW به دست آورده و همواره در تلاشیم تا با قدرتمندتر نمودن ناوگان خودروها و سهولت در روند اجاره خودرو بدون راننده رضایت هرچه بیشتر شما را به دست آوریم. اجاره خودرو سعادت رنت به شماره ثبتی 510966  امکان تحویل حضوری خودروها از شعب سعادت رنت نیز فراهم نموده است.


۱۲% تخفیف
A/C
M
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۹۸۰,۰۰۰۸۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۹۴۰,۰۰۰۸۳۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۸۵۰,۰۰۰۷۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰% تخفیف
Runna plus
1401 - 1400
A/C
M
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۱,۱۳۰,۰۰۰۹۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۰۳۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۹۳۰,۰۰۰۸۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹% تخفیف
peugeot 206
2022 - 2019
A/C
M
4
5
2

از ۳ تا ۶ روز:۱,۰۹۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۰۵۰,۰۰۰۸۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۹۷۵,۰۰۰۷۹۵,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹% تخفیف
peugeot pars
2022 - 2019
A/C
M
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۱,۲۵۰,۰۰۰۹۸۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۱۵۰,۰۰۰۹۲۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۰۹۰,۰۰۰۸۹۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲% تخفیف
A/C
M
4
5
2

از ۳ تا ۶ روز:۱,۳۵۰,۰۰۰۱,۲۱۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۲۵۰,۰۰۰۱,۱۴۵,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۱۹۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
peugeot 207i auto
2020 - 2019
A/C
A
4
5
2

از ۳ تا ۶ روز:۱,۴۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۳۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۲۹۵,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
mvm arrizo5
2022 - 2021
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۱,۵۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۴۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۴۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره خودرو سراتو
kia cerato
2019 - 2014
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۱,۹۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۸۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۷۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
hyundai elantra
2023 - 2014
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۲,۱۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۲,۰۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱,۹۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
mvm arrizo6
2022 - 2020
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۲,۳۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۲,۲۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۲,۱۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره کیا اپتیما
kia optima III
2016 - 2012
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۲,۵۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۲,۴۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۲,۳۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۳,۶۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۳,۵۱۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۳,۴۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
chery tiggo7pro 7st
2020 - 2019
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۲,۸۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۲,۷۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۲,۶۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴% تخفیف
اجاره کیا اسپورتیج
kia sportage
2016 - 2012
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۲,۹۵۰,۰۰۰۲,۸۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۲,۸۵۰,۰۰۰۲,۷۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۲,۷۵۰,۰۰۰۲,۶۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۳,۱۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۳,۰۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۲,۹۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره هیوندای سانتافه
hyundai santafe
2017 - 2014
A/C
A
4
7
4

از ۳ تا ۶ روز:۳,۱۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۳,۰۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۲,۹۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۳,۵۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۳,۴۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۳,۴۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
kia sorento
2017 - 2014
A/C
A
4
7
4

از ۳ تا ۶ روز:۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۲,۸۸۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۲,۷۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره لکسوس gs250
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۴,۸۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۴,۷۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۴,۶۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره لندکروز
A/C
A
4
7
5

از ۳ تا ۶ روز:۶,۲۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۶,۰۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۵,۹۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
bmw x3
2016 - 2010
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۶,۲۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۶,۰۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۵,۹۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
benz s500
2015 - 2010
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۸,۵۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۸,۱۹۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۸,۰۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

رزرو خودروهای بدون راننده فقط به صورت آنلاین امکان پذیر می باشد. اگر نیاز به راهنمایی دارید ابتدا به صفحه سوالات پرتکرار مراجعه نمایید و پس از آن، در صورت نیاز میتوانید از طریق واتس اپ با کارشناسان پشتیبانی ما در ساعات اداری سوالات خود را مطرح نمایید.
برای افراد مقیم ایران: گواهینامه رانندگی+ کارت شناسایی معتبر+ هر مدرکی که نشان دهنده ی شغل شما باشد (مانند: معرفی نامه از محل کار خود)+ دیپوزیت (مبلغ بسته به نوع خودرو متفاوت است) + چک صیادی. برای افراد مقیم خارج کشور: گواهینامه رانندگی بین المللی یا گواهینامه کشور محل زندگی خود+ دیپوزیت+ برای خودروهای اقتصادی کپی پاسپورت و برای خودروهای لوکس اصل پاسپورت (در صورت عدم تمایل به قراردادن اصل پاسپورت دو برابر دیپوزیت تعیین شده دریافت می شود.)
بسته به نوع خودرو درخواستی شما مبلغی را به صورت نقدی یا ارزی به صورت ضمانت در شرکت قرار می دهید. این مبالغ در زمان رزرو آنلاین خودرو مشخص شده است. دیپوزیت (ودیعه نقدی ضمانت) بعد از پایان اجاره اگر ریالی پرداخت کرده اید بعد از 24 ساعت کاری و اگر ارزی پرداخت کرده باشید در همان لحظه عودت خودرو به شما برگردانده می شود.
سعادت رنت سه نوع بیمه دارد (بیمه پایه، بیمه متوسط، بیمه CDW بین المللی) که در صورت به وجود آمدن خسارتی که شما مقصر باشید بسته به نوع بیمه انتخابی قسمتی از مبلغ خسارت بر عهده شماست و مابقی بر عهده شرکت می باشد. هر چه بیمه انتخابی از نوع بالاتری باشد تعهد شما در جبران خسارت کمتر می باشد.
محدودیت کیلومتری خودروهای ایرانی 300 کیلومتر، خودروهای خارجی 200 کیلومتر در طول روز می باشد.
محل تحویل و عودت خودرو بسته به انتخاب شما تعیین می شود و همکاران سعادت رنت خودرو را در مکان معین شده با دریافت هزینه ترانسفر به شما تحویل می دهند. تحویل و عودت خودرو از دفتر مرکزی تهران در ساعات اداری رایگان می باشد.
بله لطفا از قسمت بالای همین صفحه برای رزرو آنلاین خودروی مورد نظر اقدام کنید تا طی مراحل رزرو، خودرو همانگونه که شما مد نظر دارید رزرو شده و خودروهایی که امکان اجاره‌ی آنها وجود دارد، نمایش داده شوند.
بله، برای راحتی هرچه بیشتر شما عزیزان امکان پرداخت هزینه‌ی اجاره خودرو با ریال و ارز وجود دارد.
در سعادت رنت همواره در تلاش هستیم تا تمامی هزینه‌ها را به صورت شفاف بیان کنیم با این حال باید بدانید که هزینه‌ی کارواش و بنزین را می‌توان جزو هزینه‌های پنهان دانست که فرد اجاره کننده لازم است آنها را پرداخت کند.
هر فرد با توجه به نیازهای خود می‌تواند یکی از خدمات اجاره خودروی بدون راننده یا با راننده را انتخاب کند با این حال خوب است بدانید که کسانی که خودروی با راننده اجاره می‌کنند نیازی به ارائه‌ی مدارک یا ضمانت خاصی ندارند و تمامی مسئولیت‌های رانندگی با راننده‌ی شرکت خواهد بود. در مقابل افرادی اجاره خودروی بدون راننده را انتخاب می‌کنند لذت رانندگی با ماشین مورد علاقه‌ی خود را تجربه خواهند کرد.
بله در صورتی که بخواهید از خودروی بدون راننده به عنوان ترانسفر فرودگاهی استفاده کنید، تنها کافیست که هنگام انجام رزرو آنلاین خود محل تحویل خودرو را فرودگاه انتخاب کنید.
سعادت رنت تمامی ماشین‌ها را از نظر فنی چک کرده و خودروهای در حد صفر را در اختیار شما قرار می‌دهد ضمن آن که در اجاره خودروی بدون راننده ماشین را کاملا تمیز و کارواش رفته تحویل خواهید گرفت.
تمامی خودروهای موجود در سعادت رنت به جز ون و اتوبوس را می‌توان به صورت بدون راننده اجاره کرد.
بله، این امکان وجود دارد اما مدارکی که اتباع خارجی برای اجاره خودروی بدون راننده باید تحویل بدهند متفاوت است که در ادامه‌ی همین صفحه می‌توانید مدارک لازم را مشاهده کنید.
ودیعه‌ی خودروهای بدون راننده با توجه به نوع ماشین تعیین می‌شود.
بله، با این حال در صورتی که نیاز به کیلومتر وجود داشت، امکان افزایش میزان کیلومتر با پرداخت هزینه‌ی مجزا امکان پذیر است.
تمامی ماشین‌های سعادت رنت کاملا تمیز و کارواش رفته در اختیار شما عزیزان قرار می‌گیرند و به همان صورت هم تحویل گرفته می‌شوند با این حال اگر زمان کافی برای کارواش بردن خودرو را نداشتید، امکان سپردن این کار به مجموعه و کسر هزینه‌ی کارواش وجود دارد.
در صورتی که خودروها بدون آسیب و سالم در موعد مقرر به شرکت تحویل داده شود دیپوزیت به صورت کامل بازگردانده می‌شود و تنها بابت ضمانت سالم بازگرداندن خودرو اخذ می‌شود.
برای تحویل خودرو باید همان ساعت مقرر ماشین به سعادت رنت تحویل داده شود، در صورتی که 2 ساعت تاخیر وجود داشته باشد 1 روز محسوب می‌شود.
بله، در صورتی که خودروی مورد نظر شما رزرو نباشد این امکان با پرداخت هزینه‌ی اضافی وجود دارد.

اجاره خودرو بدون راننده

در اجاره خودرو بدون راننده شما از طریق رزرو آنلاین بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای می توانید خودروهای موجود در سایت را کرایه کنید. حداقل مدت زمان کرایه ماشین 3 روز است، برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق بخش‌های مختلف اطلاعات کسب نمایید.

مزایا اجاره خودرو بدون راننده

  1. صرفه جویی در زمان و هزینه

  2. رانندگی با خودروی مورد علاقه

  3. عدم نگرانی در سفر بابت هزینه های معاینه فنی و استهلاک خودرو 

  4. اجاره خودروی لوکس برای رفتن به یک مهمانی خاص یا قرارهای کاری خاصی

تحویل و عودت خودرو بدون راننده

تحویل و عودت خودرو می‌تواند در محل مورد نظر شما ( با دریافت هزینه ترانسفر ) یا شعبات سعادت رنت باشد، همچنین می توانید خودرو را در یک شهر تحویل گرفته و در شهر دیگر تحویل دهید که شامل هزینه مازاد می‌باشد. در نظر داشته باشید تحویل و عودت خودرو در شعبه مرکزی تهران در ساعات اداری فقط رایگان می‌باشد و در مابقی لوکیشن‌ها دارای هزینه مازاد است.
تحویل و عودت خودرو در هر روز هفته به صورت 24 ساعته ممکن می‌باشد.
در زمان تحویل خودرو شما می‌بایست قرارداد و الباقی مبلغ را پرداخت نمایید. 

شرایط تحویل خودرو

در صورتی که از تهران اقدام به اجاره خودرو می‌نمایید می توانید خودرو را از محل اقامت خود، فرودگاه مهرآباد، فرودگاه امام خمینی تحویل بگیرید و همچنین برای عودت نیز از محل اقامت خود، فرودگاه مهرآباد، فرودگاه امام خمینی، شهر شیراز و بندعباس اقدام نمایید. اجاره خودرو‌ها به صورت کیلومتر محدود می‌باشد و در صورت نیاز، بدون محدودیت کیلومتر نیز ارائه می‌گردد. در زمان‌های تعطیلات رسمی طولانی مدت و یا فصل‌هایی که اوج مسافرت است، می بایست مشتریان عزیز حداقل 5 الی 6 روز قبل از نیاز، خودرو مورد نظر خود را رزرو نمایند.

مراحل رزرو آنلاین اجاره خودرو بدون راننده در تهران

ابتدا خودروی مورد نظر را انتخاب کنید، سپس مراحل را طی نمایید:

1- انتخاب ساعت، روز و محل تحویل و عودت خودرو

2- انتخاب بیمه 

3- انتخاب تجهیزات اضافه (رنجیر چرخ، صندلی کودک، راننده اضافه و...)

پس از طی مراحل فوق درخواست شما ثبت می شود و منتظر تماس همکاران مجموعه باشید تا در صورتی که خودرو در زمان مشخص شده شما آزاد باشد، شما می توانید مدارک خود را ارسال نمایید. 

حداقل مدت زمان اجاره خودروهای بدون راننده 3 روزه با محدودیت کلیومتری می‌باشد. محدودیت کیلومتری برای ماشین های خارجی و لوکس 200 و ماشین های اقتصادی 300 کیلومتر در طول روز می‌باشد. 

بیمه اجاره خودرو بدون راننده

بیمه پایه، بیمه متوسط، بیمه CDW  بین المللی که در صورت به وجود آمدن خسارتی که شما مقصر باشید بسته به نوع بیمه انتخابی قسمتی از مبلغ خسارت بر عهده شماست و مابقی بر عهده شرکت می‌باشد. (هر چه بیمه انتخابی از نوع بالاتری باشد تعهد شما در جبران خسارت کمتر می‌باشد. )

قرارداد اجاره خودرو بدون راننده

قرارداد اجاره خودرو بدون راننده به صورت رسمی با 9 درصد مالیات ارزش افزوده در زمان تحویل ماشین در دو نسخه، با مهر شرکت سعادت رنت به راننده ارائه می‌گردد. قرارداد شامل اطلاعات فردی راننده، مدارک دریافتی مجموعه، زمان تحویل و عودت، مبلغ اجاره خودرو و اطلاعات خودرو می‌باشد که پس از ارسال تمامی اطلاعات آماده می‌شود و به منزله رفع ابهامات شما مشتریان عزیز می‌باشد. شما می بایست تا اتمام مدت زمان اجاره آن را نزد خود نگهداری نمایید. 

قوانین اجاره خودرو بدون راننده

سعادت رنت برای شما مشتریان عزیز راحترین قوانین اجاره خودرو بدون راننده را در نظر گرفته است.

  1. برای کرایه ماشین بدون راننده از طریق رزرو آنلاین اقدام کنید.
  2. حداقل مدت زمان اجاره ماشین 3 روز می باشد.
  3. پرداخت دیپوزیت. این مبلغ برای ضمانت به حساب شرکت واریز می شود و پس از عودت خودرو و بررسی عدم خلافی به حساب شما بازگردانده خواهد شد.

اجاره خودرو بدون راننده در تهران

برای داشتن سفری خاطره انگیز در کنار خانواده و یا دوستان خود می‌توانید از اجاره خودرو بدون راننده در تهران استفاده کنید. کرایه ماشین بدون راننده در تهران، با آسان ترین شرایط و ارزان‌ترین قیمت، بهترین راه برای صرفه جویی در زمان و هزینه‌های شما می باشد. شما می‌توانید با توجه به بودجه خود، خودرو مدنظر را رنت کرده و به تمامی کارها بدون هیچ نگرانی رسیدگی کنید.

خودرو های صفر کیلومتر

سعادت رنت تنها اجاره دهنده خودروهای صفر کیلومتر نظیر اجاره خودرو 207 و ....با حداکثر طول عمر 18 ماه و خودروهای لوکس با حداکثر طول عمر 36 ماه می باشد.

بیمه های بین المللی CDW

ارائه انواع بیمه مطابق با استانداردهای بین المللی جهت تعیین سطح مسئولیت مالی مشتریان

 

قیمت اجاره خودرو بدون راننده

شرکت سعادت رنت، اجاره خودرو بدون راننده را با شرایط گوناگون و مناسب‌ترین قیمت بین دیگر شرکت‌های رنت کار ارائه می‌دهد. برای اجاره ماشین بدون راننده در تهران می‌توانید به آسانی از طریق رزرو آنلاین اقدام کنید. با اجاره خودرو بدون راننده در تهران شما می‌توانید سفری خاطره انگیز را برای خود به ارمغان آورید. کرایه ماشین بدون راننده در تهران، با شرایطی آسان و قیمتی مناسب، بهترین راه برای صرفه جویی در زمان و هزینه‌های شما می‌باشد. شما می‌توانید با توجه به بودجه خود، خودرو مدنظر را رنت کرده و به تمامی کارها بدون هیچ نگرانی رسیدگی کنید. شرکت سعادت رنت با دارا بودن مجموعه بی نظیری از خودروهای لوکس مانند اجاره سانتافه، اجاره لندکروز تهران و ... شرایط بسیار آسانی را برای اجاره ماشین برای شما فراهم آورده است. می توانید از طریق رزرو آنلاین، برای رزرو خودرو مورد نظر خود اقدام نمایید. 

مدارک لازم برای اجاره خودرو بدون راننده

برای افراد مقیم ایران:

گواهینامه رانندگی+ کارت شناسایی معتبر+ مدرکی که نشان دهنده ی شغل شما باشد (مانند: معرفی نامه از محل کار خود)+ دیپوزیت (مبلغ بسته به نوع خودرو متفاوت است) + چک صیادی. 

افراد مقیم خارج کشور:

گواهینامه رانندگی بین المللی یا گواهینامه کشور محل زندگی خود+ دیپوزیت+ برای خودروهای اقتصادی کپی پاسپورت و برای خودروهای لوکس اصل پاسپورت (در صورت عدم تمایل به قراردادن اصل پاسپورت دو برابر دیپوزیت تعیین شده دریافت می‌شود.)

بسته به نوع خودرو درخواستی شما مبلغی را به صورت نقدی یا ارزی در ضمانت شرکت قرار می دهید. این مبلغ در زمان رزرو آنلاین خودرو مشخص شده است. دیپوزیت (ودیعه نقدی ضمانت ) بعد از پایان قرارداد تا 24 ساعت کاری عودت داده میشود فقط یک مبلغ از قبل تعیین شده به عنوان ودیعه خلافی به مدت یک ماه نزد شرکت امانت می‌ماند که در صورت داشتن خلافی از آن مبلغ کسر و مابقی آن به حساب شما عودت داده می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله مدارک اجاره خودرو مراجعه نمایید

محدودیت کیلومتری اجاره خودرو بدون راننده

هر خودرو بر اساس نوع و مدل، دارای محدودیت کلیومتری در طول روز می باشد. اطلاعات دقیقتر را می‌توانید در همین صفحه بخش مراحل رزرو آنلاین اجاره خودرو بدون راننده مشاهده نمایید

شرایط اجاره خودرو بدون راننده برای توریست ها

توریست هایی که وارد ایران می شوند با دارا بودن گواهینامه بین المللی و پرداخت دیپوزیت می توانند خودروی مورد نظر خود را به راحتی را کرایه کنند. سعادت رنت دارای کارشناسان مسلط به زبان های انگلیسی، فرانسوی، عربی، روسی هستند تا گردشگران به آسانی بتوانند با آنها ارتباط بگیرند. همچنین خودرویی را در اختیار توریت ها و گردشگران عزیز قرار می دهند که راحتی و آسایش توریست را تضمین کند.