اجاره خودرو در کرج

اجاره خودرو بدون راننده در کرج

. اجاره خودرو بدون راننده در کرج با قیمت مناسب، شرایط آسان و با پوشش بیمه کامل بدنه در سعادت رنت امکان پذیر می باشد

حداقل مدت زمان اجاره خودرو بدون راننده 3 روز می باشد.

LX سمند

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 260000 190,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 250000 180,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 240000 170,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

رنو ال 90

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 260000 190,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 250000 180,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 240000 170,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

پژو 206

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 288,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 278,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 268,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

206SD پژو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 288,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 278,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 268,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

پژو پارس

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 288000 260,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 278000 250,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 278000 240,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

رنو ال 90 اتومات

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 400000 310,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 375000 285,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 360000 270,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

پژو 207 اتوماتیک

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 380,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 370,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 365,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

کیا سراتو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 550000 460,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 538000 445,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 538000 435,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

کیا سورنتو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 5
 • 3 تا 6 روز : 940,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 890,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 870,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

تویوتا پرادو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 5
 • 3 تا 6 روز : 840,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 790,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 770,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

هیوندای سانتافه نیو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 5
 • 3 تا 6 روز : 980000 840,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 930000 790,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 910000 770,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

تویوتا لندکروز

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 5
 • 3 تا 6 روز : 2200000 1,770,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 2170000 1,740,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 2080000 1,650,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی
رزرو این خودرو بسته است!

BMW X3

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 5
 • 3 تا 6 روز : 1,700,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 1,600,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 1,500,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

BMW X6

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 2,000,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 1,900,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 1,800,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

کیا اسپورتج

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 740,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 690,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 670,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

BMW X4

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 2,200,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 2,100,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 2,000,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

هیوندای سوناتا هیبرید

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 830,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 800,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 780,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

تویوتا پرادو نیو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 1250000 1,150,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 1200000 1,100,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 1090000 990,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

بنز s500

 • 3 تا 6 روز : 2,200,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 2,100,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 1,950,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

اجاره خودرو با راننده در کرج

اجاره خودرو با راننده در کرج بدون چک وسند برای همشهریان کرجی فراهم آمده تا به‌ راحتی خودرو مورد نیاز خود را اجاره کنند .

S500 بنز

S500 بنز

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 23000 200,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 7,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 820,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

XC90 ولوو

XC90 ولوو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • ساعتی درون شهری: 250,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 5,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 600,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

C200 بنز

C200 بنز

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 120000 100,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 4,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 500,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

E350 بنز

E350 بنز

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 1
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 200,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 5,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 600,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

E250 بنز

E250 بنز

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 200,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 4,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 500,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

هیوندای سوناتا ال اف

هیوندای سوناتا ال اف

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 75,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,800 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 400,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

هیوندای سوناتا وای اف

هیوندای سوناتا وای اف

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 58,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 300,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

هیوندای توسان

هیوندای توسان

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • ساعتی درون شهری: 74,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 350,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

هیوندای سانتافه نیو

هیوندای سانتافه نیو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • ساعتی درون شهری: 950000 840,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 350,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

BMW X3

BMW X3

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • ساعت درون شهری: 160,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 5,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 650,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

BMW X6

BMW X6

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • ساعتی درون شهری: 350,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 7,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 950,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

تویوتا لندکروزر

تویوتا لندکروزر

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • ساعتی درون شهری: 200000 185,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 7,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 700,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

تویوتا پرادو

تویوتا پرادو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 84,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 500,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

RX350 لکسوس

RX350 لکسوس

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • ساعتی درون شهری: 150,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 320,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

چری تیگو 5

چری تیگو 5

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 55,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 2,800 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 250,000 تومان

مترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

کیا سراتو

کیا سراتو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 54,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 250,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

کیا اپتیما

کیا اپتیما

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 64,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,200 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 300,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

هیوندای اکسنت

هیوندای اکسنت

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 35,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 220,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

هیوندای النترا

هیوندای النترا

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 58,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 250,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

ام وی ام 550

ام وی ام 550

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 380,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 2,900 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 250,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

پژو پارس

پژو پارس

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 34,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 2,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 150,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

ون تویوتا هایس

ون تویوتا هایس

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 6
 • ظرفیت خودرو 13
 • ساعتی درون شهری: 58,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 2,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 280,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

H350 ون هیوندای

H350 ون هیوندای

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 6
 • ظرفیت خودرو 12
 • ساعتی درون شهری: 75,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 400,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

چری آریزو 5

چری آریزو 5

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 45,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 1,900 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 200,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

BMW X4

BMW X4

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • ساعتی درون شهری: 210,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 5,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 700,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

H30 کراس

H30 کراس

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • ساعتی درون شهری: 45,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 2,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 180,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

پورشه پانامرا

پورشه پانامرا

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • ساعتی درون شهری: 425,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 9,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 950,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

رنو تالیسمان

رنو تالیسمان

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • ساعتی درون شهری: 110,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 5,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 650,000 تومان

اجاره ماشین عروس در کرج

اجاره ماشین عروس در کرج به صورت بدون راننده و با راننده موجود می باشد و نرخ های اجاره برای 15 ساعت در طول روز است .

هیوندای جنسیس

هیوندای جنسیس

 • قیمت با راننده: 500,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 550,000 تومان
هیوندای النترا

هیوندای النترا

 • قیمت با راننده: 620000 550,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
هیوندای سوناتا ال اف

هیوندای سوناتا ال اف

 • قیمت با راننده: 750000 700,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
هیوندای سوناتا وای اف

هیوندای سوناتا وای اف

 • قیمت با راننده: 580,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 650,000 تومان
کیا سراتو

کیا سراتو

 • قیمت با راننده: 600000 550,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 580,000 تومان
کیا اپتیما

کیا اپتیما

 • قیمت با راننده: 650,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
هیوندای توسان

هیوندای توسان

 • قیمت با راننده: 750,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
هیوندای سانتافه نیو

هیوندای سانتافه نیو

 • قیمت با راننده: 800000 780,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 850,000 تومان
BMW Z4

BMW Z4

 • قیمت با راننده: موجود نیست
 • قیمت بدون راننده: 1450000 1,350,000 تومان
BMW 528

BMW 528

 • قیمت با راننده: 1550000 1,450,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
BMW 330i

BMW 330i

 • قیمت با راننده: 950,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1,200,000 تومان
Lexus IS 250 Convertible

Lexus IS 250 Convertible

 • قیمت با راننده: 700,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نمی باشد
بنز C200

بنز C200

 • قیمت با راننده: 900000 780,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1,050,000 تومان
BMW X4

BMW X4

 • قیمت با راننده: 2,700,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 3,000,000 تومان
BMW X3

BMW X3

 • قیمت با راننده: 1,950,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 2,300,000 تومان
بنز CLS550

بنز CLS550

 • قیمت با راننده: 1,300,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نمی باشد
بنز S500

بنز S500

 • قیمت با راننده: 2300000 2,180,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 2,600,000 تومان
بنز E250

بنز E250

 • قیمت با راننده: 1,200,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1,300,000 تومان
بنز E350

بنز E350

 • قیمت با راننده: 1,200,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1,250,000 تومان
تویوتا لندکروز

تویوتا لندکروز

 • قیمت با راننده: 1,700,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1,950,000 تومان
تویوتا پرادو

تویوتا پرادو

 • قیمت با راننده: 700,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 850,000 تومان
پورشه باکستر

پورشه باکستر

 • قیمت با راننده: موجود نیست
 • قیمت بدون راننده: 1450000 1,350,000 تومان
بنز SLK

بنز SLK

 • قیمت با راننده: موجود نمی باشد
 • قیمت بدون راننده: 1,350,000 تومان
ام وی ام 550

ام وی ام 550

 • قیمت با راننده: 400,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 500,000 تومان
BMW 630

BMW 630

 • قیمت با راننده: 950,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1350000 1,200,000 تومان
چری تیگو 7

چری تیگو 7

 • قیمت با راننده: 550,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 650,000 تومان
چری آریزو 5

چری آریزو 5

 • قیمت با راننده: 450,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نمی باشد
کیا سورنتو

کیا سورنتو

 • قیمت با راننده: 1,100,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1,500,000 تومان
لکسوس RX350

لکسوس RX350

 • قیمت با راننده: 800,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نمی باشد
پورشه پانامرا

پورشه پانامرا

 • قیمت با راننده: 4,600,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نمی باشد
کیا اسپورتیج

کیا اسپورتیج

 • قیمت با راننده: 850,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1,100,000 تومان
تویوتا کمری

تویوتا کمری

 • قیمت با راننده: 650,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
تویوتا RAV4

تویوتا RAV4

 • قیمت با راننده: 850,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1,100,000 تومان
BMW 730

BMW 730

 • قیمت با راننده: 3,500,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 3,800,000 تومان
موتور اسکورت

موتور اسکورت

 • قیمت با راننده: 650,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
ماشین عروس کلاسیک شورلت

ماشین عروس کلاسیک شورلت

 • قیمت با راننده: 1,800,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 2,200,000 تومان
ماشین عروس کلاسیک شورلت

ماشین عروس کلاسیک شورلت

 • قیمت با راننده: 1,700,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
ماشین عروس کلاسیک بنز

ماشین عروس کلاسیک بنز

 • قیمت با راننده: 1850000 2,050,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
بنز S550

بنز S550

 • قیمت با راننده: 2,000,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
رنو تالیسمان

رنو تالیسمان

 • قیمت با راننده: 1,280,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نمی باشد
BMW 428

BMW 428

 • قیمت با راننده: 2,700,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 3,100,000 تومان
پورشه ماکان

پورشه ماکان

 • قیمت با راننده: 4,500,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نمی باشد
هیوندای آزرا

هیوندای آزرا

 • قیمت با راننده: 700,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نمی باشد
هیوندای وراکروز

هیوندای وراکروز

 • قیمت با راننده: 950,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1,100,000 تومان
207SD پژو

207SD پژو

 • قیمت با راننده: 370,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 290,000 تومان

اجاره ون در کرج

اجاره ون در کرج به صورت دربستی و ترانسفر فرودگاهی امام با شرایط آسان، بدون دریافت چک و سند در سعادت رنت موجود می باشد .

ون هیوندای H350

ون هیوندای H350

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 6
 • ظرفیت خودرو 12+1
 • ساعتی درون شهری: 75,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 400,000 تومان
 • قیمت در اختیار برون شهری: توافقی

کمترین زمان اجاره ون 5 ساعت میباشد

ون تویوتا هایس

ون تویوتا هایس

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 6
 • ظرفیت خودرو 13+1
 • ساعتی درون شهری: 58,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 2,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 280,000 تومان
 • قیمت در اختیار برون شهری: توافقی

کمترین زمان اجاره ون 5 ساعت میباشد

ون دلیکا

ون دلیکا

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 6
 • ظرفیت خودرو 10+1
 • ساعتی درون شهری: 40,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 1,800 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 180,000 تومان

کمترین زمان اجاره ون 5 ساعت میباشد

ون مکسوس V80

ون مکسوس V80

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 8
 • ظرفیت خودرو 15+1
 • ساعتی درون شهری: 65,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 2,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 300,000 تومان
 • قیمت در اختیار برون شهری: توافقی

کمترین زمان اجاره ون 5 ساعت میباشد

ون بنز ویتو

ون بنز ویتو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 6+1
 • ساعتی درون شهری: 85,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 400,000 تومان
 • قیمت در اختیار برون شهری: توافقی

کمترین زمان اجاره ون 5 ساعت میباشد

مینیبوس میتسوبیشی فیات دوکاتو

مینیبوس میتسوبیشی فیات دوکاتو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 6
 • ظرفیت خودرو 14+1
 • ساعتی درون شهری: 75,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 400,000 تومان
 • قیمت در اختیار برون شهری: توافقی

کمترین زمان اجاره ون 5 ساعت میباشد

اتوبوس ولوو B9

اتوبوس ولوو B9

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 42
 • ظرفیت خودرو 42+2
 • ساعتی درون شهری: 90,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 4,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 800,000 تومان
 • قیمت در اختیار برون شهری: توافقی

​حداقل سرویس اتوبوس 5 ساعت میباشد

تجهیزات اضافه

سوالات اجاره خودرو در کرج

 

شرایط بیمه و کیلومتر مجاز روزانه

 
  بیمه پایه بیمه متوسط بیمه طلایی
کیلومتر مجاز روزانه خودرو ایرانی250 | خارجی 200
بیمه سرقت خودرو
بیمه تصادفات و سرنشینان خودرو
امداد جاده ای رایگان در کمتر از 45 دقیقه
کیلومتر مجاز روزانه خودرو ایرانی350 | خارجی 300
تعویض رایگان خودرو در کمتر از 24 ساعت
حفاظت از حوادث و تصادفات شخصی
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه لاستیک و شیشه های خودرو
ارائه هتل در زمانی نقص فنی خودرو
مسئولیت مالی برای خودرو های اقتصادی 12,000,000 6,000,000 3,000,000
مسئولیت مالی برای خودرو های لوکس و شاسی بلند 45,000,000 30,000,000 15,000,000
قیمت بیمه برای خودرو های اقتصادی ( تومان ) رایگان 57,000 97,000
قیمت بیمه برای خودرو های خارجی ( تومان ) رایگان 340,000 0
 

اگر شما ساکن کرج بوده و قصد اجاره خودرو دارید می توانید با ما همراه باشید. خدمات ارائه شده شرکت در طیف وسیعی نظیر: اجاره خودرو با راننده، اجاره خودرو بدون راننده ، اجاره ون و اجاره ماشیبن عروس می باشد که با توجه به نیاز مشتری اجاره خودرو در کرج را نیز در لیست خدمات مهم خود قرار داده است.

جهت رزرو و اجاره خودرو
 
در کرج، تماس بگیرید

شرایط اجاره خودرو بدون راننده در کرج 

کرایه خودرو امروزه در اغلب شهرهای کشورمان رایج شده و موسسات زیادی در زمینه کرایه خودرو بدون راننده و با راننده فعالیت می کنند. اجاره خودرو بدون راننده در کرج یکی از پرکاربردترین نوع در زمینه اجاره خودرو می باشد. مشتریان اجاره خودرو بدون راننده در بیشتر مواقع افرادی هستند که خودرو شخصی نداشته و یا ماشین آنها دچار مشکل شده است.

در کرایه اتومبیل بدون راننده در کرج اولین سوالی که شرکت از مشتریان می پرسد تعداد روزهایی که می خواهید خودرو اجاره کنید. قیمت اجاره خودرو بدون راننده بر اساس شرایط گوناگون متغییر می باشد. البته ما شرایط بسیار آسانی را برای اجاره ماشین برای شما فراهم آورده ایم. یکی دیگر از نکته های مهم در اجاره خودرو بدون راننده محدودیت کیلومتر است. محدودیت کیلومتری برای خودروهای بدون راننده، روزانه 200 کیلومتر می باشد.

 

شرایط اجاره خودرو با راننده در کرج

قیمت های اجاره خودرو با راننده به صورت ساعتی و کیلومتری محاسبه می شود که با توجه به نوع خودرو متفاوت می باشد. قیمت های درج شده در بالا برای اجاره خودرو بدون راننده در کرج می باشد که می توانید با کلیک به روی دکمه لیست خودروهای با راننده را مشاهده کنید.

کارشناسان ما در درجه اول نیازهای شما عزیزان را برطرف کرده تا  بدون هیچ مشکلی به هدف خود برسید.  ما قصد داریم بدون هیچ گونه مشکلی در زمان و روز مشخص شده خودرو را تحویل داده. برنامه های ما نیز مطابق درخواست و تقاضای خاص شما شکل می گیرد. در این راستا، مشتریان ما تمام اطلاعات و جزئیات مدل خودرو مورد نیاز خود را تعیین می کنند و ما خدمات را در اختیارشان قرار می دهیم. اجاره با راننده در کرج جزو یکی از این خدمات است که می توان گفت سعادت رنت در سال های گذشته توانسته به جایگاه خوبی در این زمینه دست یابد. 

اما قبل از اجاره خودرو شاید سوالاتی نظیر قیمت خودروها، شرایط ماشین اجاره ای در کرج، مدارک مورد نیاز برای اجاره در ذهنتان نقش بسته باشد. ما در این اینجا به تعداد زیادی از سوال هایی که مشتریان از ما می پرسند پاسخ داده ایم. اگر قصد اجاره خودرو دارید پس با ما همراه باشید. 

چگونه در کرج خودرو اجاره کنیم ؟

در شرایط کنونی این روزها، اجاره خودرو به یکی از نیاز مهم تبدیل شده است. اجاره خودرو در کرج بعد از اجاره ماشین در تهران در رتبه بالایی قرار گرفته است. شما می توانید با شرایط بسیار آسان و قیمتی مقرون به صرفه در شهر کرج اتومبیل کرایه نمایید. تنها کافی است برای اجاره خودرو با ما در تماس باشید تا بهترین خودرو و خدمات را در اختیارتان بگذاریم.

شرکت سعادت رنت با حضور گسترده در شهرهای مختلف ایران به صورت پیوسته در حال خدمات رسانی به مشتریان خود است. اجاره خودرو در کرج، یکی از این خدمات می باشد که شرکت برای رفاه حال همشهریان کرجی در نظر گرفته است. سعادت رنت مفتخر می باشد که در بیشتر شهرهای ایران دارای نمایندگانی است تا خودرو مورد نیاز شما را به موقع در اختیارتان قرار دهد.

 برای اجاره ماشین در کرج تنها کافی است سری به لیست خودروهای ما زده و پس از انتخاب خودرو مورد نظر خود و قیمت آن، از طریق تماس تلفنی ،واتساپ ، ایمیل و همچنین به صورت رزرو آنلاین خودرو خود را بدون پرداخت هیچ گونه وجهی رزرو نمایید.

مشتری در هنگام رزرو مبلغی به عنوان ودیعه پرداخت می کند که در زمان عودت خودرو ، به آن بازگردانده می شود. در زمان تحویل خودرو نیز شرکت به شما قرارداد رسمی ارائه می دهد که کلیه شرایط اجاره در آن ذکر شده است.

سعادت رنت با دارا بودن کادری مجرب از ابتدا تا زمان تحویل خودرو با شما همراه بوده و همواره کوشیده تا رضایت مشتریان خود را جلب کند.
 

شرایط اجاره ون در کرج 

سعادت رنت بهترین مجموع اجاره خودرو در ایران برای شهروندان کرجی بهترین خدمات را در زمینه کرایه ون در کرج رابا  رانندگانی مجرب فراهم آورده است. برای بهره مندی از خدمات اجاره ماشین ون در کرج  نظیر: 

 

 • اجاره ون دربستی کرج
 • کرایه ون تا فرودگاه امام
 • اجاره ون برای مسافرت 
 • کرایه ون دربستی درون شهری 10 ساعته
 • ون تشریفاتی 

می توانید با ما تماس بگیرید و خودرو مورد نظرتان را رزرو نمایید.

 خدمات اجاره ون کرج با بهترین های موجود در بازار خودرو ایران به شما عزیزان ارائه می شود که می توان به : اجاره ون هایس کرج، اجاره ون هیوندای و اجاره ون مکسوس اشاره کرد.

شرایط اجاره ماشین عروس در کرج 

 

خدمات مراسم عروسی خود را نظیر دست گل عروس و گل آرایی ماشین عروس خود را از سعادت رنت بخواهید. 

_  تنها مدرک مورد نیاز برای کرایه ماشین عروس بدون راننده، یک فقره چک به ارزش خودرو بابت ضمانت می باشد. قیمت اجاره ماشین عروس کرج برای 15 ساعت در طول روز میباشد که به دلیل خروج ماشین از شهر تهران بر اساس نرخ مصوب هر خودرو باید هزینه خروجی از تهران را پرداخت کند. 

خدمات ارائه شده در زمینه اجاره ماشین عروس در کرج به دو صورت اجاره خودرو عروس با راننده و بدون راننده می باشد. اگر شما ماشین عروس خود را بدون راننده کرایه کنید نیازی به ارائه چک ضمانت نمی باشد و کلیه مسئولیت ماشین عروس به عهده راننده شرکت می باشد.
_یکی از مزیت های مجموعه سعادت رنت همراهی ما تا پایان مراسم شما برای برگزاری شبی به یاد ماندنی است. راننده ما  پس از تحویل خودرو عروس تا پایان مراسم در خودرو دیگری همراه شما خواهد بود و پس از اتمام مراسم همزمان با تحویل اتومبیل، چک ضمانت اجاره ماشین عروس را به شما بازخواهد گرداند.


نمونه ماشین های عروس گل آرایی شده سعادت رنت 
 

نمونه های گل آرایی ماشین عروس

شرایط اجاره ماشین در کرج

اجاره خودرو در تهران و کرج دارای شرایط یکسانی می‌باشد. بنابر این توصیه می‌شود برای دریافت کلیه اطلاعات در مورد اجاره ماشین کرج با شماره تلفن‌های درج شده در وب سایت تماس حاصل کنید و شرایط کرایه خودرو در کرج  را از همکاران ما جویا شوید.

شرایط تحویل اجاره خودرو در کرج

شرکت برای رفاه حال مشتریان کرجی، خودروهای خود را به چند صورت تحویل می دهد. شرایط تحویل خودرو به این صورت می باشد که شما میتوانید ماشین را از نماینده شرکت در کرج تحویل گرفته و یا اینکه خودرو درب منزل و یا محل کار به شما تحویل داده می شود.

برای تحویل مدارک و خودرو نیز، اگر در دفتر مرکزی تهران تحویل بدهید و یا برگردانید هزینه ای اضافی لازم نیست به شرکت پرداخت کنید. اما اگر در مکانی غیر از شعبه مرکزی سعادت رنت تصمیم به تحویل و عودت خودرو نمایید، بنا به مسافت، باید هزینه ای مازاد کرایه خودرو پرداخت کنید.

هزینه اجاره خودرو در کرج

قیمت ها برای اجاره خودرو کرج که به صورت روزانه و دراز مدت است، از سوی شرکت اعلام شده و در قرارداد ذکر می شود. طبیعتا این هزینه ها با توجه به خودروها و برنامه سفر شما و تعداد روزها متفاوت می باشد. اگر شما قصد اجاره خودرو با راننده دارید، می توانید پس از انتخاب خودرو و اعلام برنامه سفر خود به شرکت مراجعه کرده و قیمت تمام شده و پیش فاکتور را دریافت نمایید.

 

 اما اگر اجاره خودرو بدون راننده مد نظرتان است با اعلام تعداد روزهای درخواستی، شرکت برای شما با توجه به تعداد روزها پیش فاکتور تهیه کرده و  پس از پرداخت ودیعه خودرو را در اختیارتان قرار می دهد.

برای اجاره خودرو های بدون راننده در کرج داشتن مدارکی نظیر سن مجاز، مدارک شناسایی، مدرک شغلی و ... مورد نیاز که می توانید برای اطلاع از مدارک وارد صفحه پایین شوید.

مدارک لازم برای اجاره خودرو


چه خودرویی مناسب برای اجاره خودرو در کرج است ؟

کرج یکی از شهرهای پرجمعیت کشور است که روزانه تعداد زیادی را برای کار راهی تهران می کند. تردد روزانه شهروندان کرجی برای کار به سوی شهر تهران مشکلات زیادی را به همراه داشته است. یکی از این موارد مشکلات فنی است که برای خودروها پیش می آید .این افزایش حمل و نقل منجر به افزایش تقاضا برای اجاره ماشین طولانی مدت و کوتاه مدت شده است.

 

در بیشتر موارد ما به رانندگان در کرج توصیه می کنیم اگر به دنبال خودرویی ارزان می گردند که کارشان را راه بی اندازد اجاره خودرو پراید در کرج، اجاره تیبا و اجاره 206 بهترین انتخاب است. هر دو خودرو هم از نظر امکانات و مشخصات فنی در سطح بالایی قرار گرفته اند و از لحاط قیمتی بسیار مقرون به صرفه اند.تنها کافی است با تماس با شرکت سعادت رنت ارزان ترین خودرو اجاره ای در کرج  را از ما در خواست کنید.

در صورت داشتن سؤالات بیشتر در خصوص کرایه ماشین در کرج با قیمت مناسب می توانید با ما تماس گرفته و سوالات خود را در مورد جزئیات مدارک مورد نیاز برای کرایه ماشین، قیمت اجاره ماشین در کرج و شرایط اجاره خودرو  از ما بپرسید.