اجاره خودرو در کرج

اجاره خودرو بدون راننده در کرج

. اجاره خودرو بدون راننده در کرج با قیمت مناسب، شرایط آسان و با پوشش بیمه کامل بدنه در سعادت رنت امکان پذیر می باشد

حداقل مدت زمان اجاره خودرو بدون راننده 3 روز می باشد.

LX سمند

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 260000 230,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 250000 210,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 250000 190,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

رنو ال 90

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 260000 230,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 250000 210,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 250000 190,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

پژو 206

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 330,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 320,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 290,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

206SD پژو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 330,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 320,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 290,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی
رزرو این خودرو بسته است!

پژو پارس

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 288000 260,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 278000 250,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 278000 240,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

رنو ال 90 اتومات

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 400000 360,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 390000 350,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 380000 340,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

پژو 207 اتوماتیک

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 450,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 440,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 430,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

کیا سراتو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 550,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 530,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 500,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

هیوندای سانتافه نیو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 5
 • 3 تا 6 روز : 980,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 960,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 940,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

نیسان جوک توربو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 770,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 730,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 680,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

تویوتا پرادو نیو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 1,350,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 1,250,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 1,100,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی
رزرو این خودرو بسته است!

هیوندای سوناتا هیبرید

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 830,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 800,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 780,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی
رزرو این خودرو بسته است!

کیا سورنتو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 5
 • 3 تا 6 روز : 1,150,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 1,100,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 1,000,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی
رزرو این خودرو بسته است!

کیا اسپورتج

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 980,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 960,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 940,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

تویوتا لندکروز

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 5
 • 3 تا 6 روز : 2200000 1,870,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 2170000 1,740,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 2080000 1,650,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی
رزرو این خودرو بسته است!

BMW X3

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 5
 • 3 تا 6 روز : 1,700,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 1,600,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 1,500,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

BMW X4

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 2,200,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 2,100,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 2,000,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی
رزرو این خودرو بسته است!

بنز s500

 • 3 تا 6 روز : 2,200,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 2,100,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 1,950,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
مشخصات فنی

ون تویوتا هایس

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 6
 • ظرفیت خودرو 11
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 840,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 790,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 770,000 تومان روزانه
مشخصات فنی

اجاره خودرو با راننده در کرج

اجاره خودرو با راننده در کرج بدون چک وسند برای همشهریان کرجی فراهم آمده تا به‌ راحتی خودرو مورد نیاز خود را اجاره کنند .

S500 بنز

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 23000 200,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 7,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 820,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

RX350 لکسوس

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • ساعتی درون شهری: 150,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 320,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

C200 بنز

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 120000 100,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 4,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 500,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

E350 بنز

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 1
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 200,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 5,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 600,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

E250 بنز

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 200,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 4,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 500,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

BMW X6

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • ساعتی درون شهری: 350,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 7,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 950,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

BMW X4

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • ساعتی درون شهری: 210,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 5,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 700,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

BMW X3

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • ساعت درون شهری: 160,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 5,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 650,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

هیوندای توسان

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • ساعتی درون شهری: 74,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 350,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

هیوندای النترا

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 58,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 250,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

کیا اپتیما

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 64,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,200 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 300,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

کیا سراتو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 54,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 250,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

تویوتا لندکروزر

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • ساعتی درون شهری: 200000 185,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 7,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 700,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

تویوتا پرادو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 84,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 500,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

پورشه پانامرا

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • ساعتی درون شهری: 425,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 9,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 950,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

XC90 ولوو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • ساعتی درون شهری: 250,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 5,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 600,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

چری تیگو 5

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 55,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 2,800 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 250,000 تومان

مترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

چری آریزو 5

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 45,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 1,900 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 200,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

H30 کراس

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • ساعتی درون شهری: 45,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 2,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 180,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

ام وی ام 550

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 380,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 2,900 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 250,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

هیوندای اکسنت

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 35,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 220,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

پژو پارس

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 34,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 2,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 150,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

ون تویوتا هایس

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 6
 • ظرفیت خودرو 13
 • ساعتی درون شهری: 58,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 2,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 280,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

H350 ون هیوندای

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 6
 • ظرفیت خودرو 12
 • ساعتی درون شهری: 75,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 400,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

اجاره ماشین عروس در کرج

اجاره ماشین عروس در کرج به صورت بدون راننده و با راننده موجود می باشد و نرخ های اجاره برای 15 ساعت در طول روز است .

هیوندای جنسیس

هیوندای جنسیس

 • قیمت با راننده: 500,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 550,000 تومان
هیوندای النترا

هیوندای النترا

 • قیمت با راننده: 620000 550,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
هیوندای سوناتا ال اف

هیوندای سوناتا ال اف

 • قیمت با راننده: 750000 700,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
هیوندای سوناتا وای اف

هیوندای سوناتا وای اف

 • قیمت با راننده: 650,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 700,000 تومان
کیا سراتو

کیا سراتو

 • قیمت با راننده: 600000 550,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 580,000 تومان
کیا اپتیما

کیا اپتیما

 • قیمت با راننده: 650,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
هیوندای توسان

هیوندای توسان

 • قیمت با راننده: 950000 880,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
هیوندای سانتافه نیو

هیوندای سانتافه نیو

 • قیمت با راننده: 950000 870,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 850,000 تومان
BMW Z4

BMW Z4

 • قیمت با راننده: موجود نیست
 • قیمت بدون راننده: 1550000 1,450,000 تومان
BMW 528

BMW 528

 • قیمت با راننده: 1550000 1,450,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
BMW 330i

BMW 330i

 • قیمت با راننده: 950,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1,200,000 تومان
Lexus IS 250 Convertible

Lexus IS 250 Convertible

 • قیمت با راننده: 1,200,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نمی باشد
بنز C200

بنز C200

 • قیمت با راننده: 1550000 950,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1,300,000 تومان
BMW X4

BMW X4

 • قیمت با راننده: 2,700,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 3,000,000 تومان
BMW X3

BMW X3

 • قیمت با راننده: 1,950,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 2,300,000 تومان
بنز CLS550

بنز CLS550

 • قیمت با راننده: 1,300,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نمی باشد
بنز S500

بنز S500

 • قیمت با راننده: 2300000 2,180,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 2,600,000 تومان
بنز E250

بنز E250

 • قیمت با راننده: 1,200,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1,300,000 تومان
بنز E350

بنز E350

 • قیمت با راننده: 1,200,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1,250,000 تومان
تویوتا لندکروز

تویوتا لندکروز

 • قیمت با راننده: 22000000 19,500,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1,950,000 تومان
تویوتا پرادو

تویوتا پرادو

 • قیمت با راننده: 700,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 850,000 تومان
پورشه باکستر

پورشه باکستر

 • قیمت با راننده: موجود نیست
 • قیمت بدون راننده: 1450000 1,450,000 تومان
بنز SLK

بنز SLK

 • قیمت با راننده: موجود نمی باشد
 • قیمت بدون راننده: 1,350,000 تومان
ام وی ام 550

ام وی ام 550

 • قیمت با راننده: 400,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 500,000 تومان
BMW 630

BMW 630

 • قیمت با راننده: 950,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1350000 1,200,000 تومان
چری تیگو 7

چری تیگو 7

 • قیمت با راننده: 550,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 650,000 تومان
کیا سورنتو

کیا سورنتو

 • قیمت با راننده: 1,100,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1,500,000 تومان
لکسوس RX350

لکسوس RX350

 • قیمت با راننده: 800,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نمی باشد
پورشه پانامرا

پورشه پانامرا

 • قیمت با راننده: 4,600,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نمی باشد
کیا اسپورتیج

کیا اسپورتیج

 • قیمت با راننده: 850,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1,100,000 تومان
تویوتا کمری

تویوتا کمری

 • قیمت با راننده: 650,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
تویوتا RAV4

تویوتا RAV4

 • قیمت با راننده: 850,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1,100,000 تومان
BMW 730

BMW 730

 • قیمت با راننده: 4,500,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 5,000,000 تومان
موتور اسکورت

موتور اسکورت

 • قیمت با راننده: 650,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
ماشین عروس کلاسیک شورلت

ماشین عروس کلاسیک شورلت

 • قیمت با راننده: 1,800,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 2,200,000 تومان
ماشین عروس کلاسیک شورلت

ماشین عروس کلاسیک شورلت

 • قیمت با راننده: 1,700,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
ماشین عروس کلاسیک بنز

ماشین عروس کلاسیک بنز

 • قیمت با راننده: 1850000 2,050,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
بنز S550

بنز S550

 • قیمت با راننده: 2,000,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
رنو تالیسمان

رنو تالیسمان

 • قیمت با راننده: 1,280,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نمی باشد
BMW 428

BMW 428

 • قیمت با راننده: 2,700,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 3,100,000 تومان
پورشه ماکان

پورشه ماکان

 • قیمت با راننده: 4,500,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نمی باشد
هیوندای آزرا

هیوندای آزرا

 • قیمت با راننده: 700,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نمی باشد
هیوندای وراکروز

هیوندای وراکروز

 • قیمت با راننده: 950,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 1,100,000 تومان
207SD پژو

207SD پژو

 • قیمت با راننده: 370,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 290,000 تومان
بادیگارد

بادیگارد

 • قیمت 10 ساعت در روز: 850,000 تومان
رنو مگان

رنو مگان

 • قیمت با راننده: 500,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نمی باشد

اجاره ون در کرج

اجاره ون در کرج به صورت دربستی و ترانسفر فرودگاهی امام با شرایط آسان، بدون دریافت چک و سند در سعادت رنت موجود می باشد .

ون هیوندای H350

ون هیوندای H350

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 6
 • ظرفیت خودرو 12+1
 • ساعتی درون شهری: 75,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 400,000 تومان
 • قیمت در اختیار برون شهری: توافقی

کمترین زمان اجاره ون 5 ساعت میباشد

ون تویوتا هایس

ون تویوتا هایس

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 6
 • ظرفیت خودرو 13+1
 • ساعتی درون شهری: 58,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 2,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 280,000 تومان
 • قیمت در اختیار برون شهری: توافقی

کمترین زمان اجاره ون 5 ساعت میباشد

ون دلیکا

ون دلیکا

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 6
 • ظرفیت خودرو 10+1
 • ساعتی درون شهری: 40,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 1,800 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 180,000 تومان

کمترین زمان اجاره ون 5 ساعت میباشد

ون مکسوس V80

ون مکسوس V80

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 8
 • ظرفیت خودرو 15+1
 • ساعتی درون شهری: 65,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 2,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 300,000 تومان
 • قیمت در اختیار برون شهری: توافقی

کمترین زمان اجاره ون 5 ساعت میباشد

ون بنز ویتو

ون بنز ویتو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 6+1
 • ساعتی درون شهری: 85,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 400,000 تومان
 • قیمت در اختیار برون شهری: توافقی

کمترین زمان اجاره ون 5 ساعت میباشد

مینیبوس میتسوبیشی فیات دوکاتو

مینیبوس میتسوبیشی فیات دوکاتو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 6
 • ظرفیت خودرو 14+1
 • ساعتی درون شهری: 75,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 3,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 400,000 تومان
 • قیمت در اختیار برون شهری: توافقی

کمترین زمان اجاره ون 5 ساعت میباشد

اتوبوس ولوو B9

اتوبوس ولوو B9

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 42
 • ظرفیت خودرو 42+2
 • ساعتی درون شهری: 90,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 4,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 800,000 تومان
 • قیمت در اختیار برون شهری: توافقی