اجاره خودرو در کیش بدون راننده
برگشت در محل تحویل

اجاره خودرو ارزان در کیش

اجاره خودرو در کیش سعادت رنت موفقیت اصلی خود را  کسب رتبه یک رضایتمندی مشتری از نظر TRIPADVISOR و GOOGLEREVIEW در سالیان متوالی اجاره ماشین میداند. اجاره خودرو سعادت رنت تعهد میدهد کیفیت و رضایت مشتری در الویت کسب و کار خود قرار دارد.  همچنین ما در شهرهای تهران، شیراز، دبی و استانبول دارای شعبه‌ی دائمی هستیم که می‌توانید در ادامه لیست قیمت اجاره خودرو در کیش را به صورت کاملا به روز شده و رقابتی مشاهده نمایید.


hyundai accent 2017
A/C
A
4
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۱,۶۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱,۵۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱,۵۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
nissan juke
2014-2016
A/C
A
4
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۱,۵۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱,۴۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱,۴۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره خودرو سراتو
kia cerato
2019 - 2014
A/C
A
4
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۱,۷۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱,۶۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱,۶۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
hyundai elantra
2023 - 2014
A/C
A
4
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۱,۷۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱,۶۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱,۶۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A

از ۱ تا ۶ روز:۱,۸۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱,۸۲۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱,۷۹۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره کیا اپتیما
kia optima III
2016 - 2012
A/C
A
4
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۱,۷۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱,۶۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱,۶۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره اپتیماIV
A/C
A
4
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۲,۱۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۲,۰۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۲,۰۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
5
4

از ۱ تا ۶ روز:۲,۱۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۲,۰۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۲,۰۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره هیوندای سانتافه
hyundai santafe
2017 - 2014
A/C
A
4
7
4

از ۱ تا ۶ روز:۲,۴۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۲,۳۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۲,۳۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
hyundai tucson
2018 - 2014
A/C
A
4
5
4

از ۱ تا ۶ روز:۲,۱۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۲,۰۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۲,۰۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
7
4

از ۱ تا ۶ روز:۲,۴۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۲,۳۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۲,۳۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
2
4
3

از ۱ تا ۶ روز:۳,۸۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۳,۷۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۳,۷۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
toyota fj
2013 - 2010
A/C
A
2
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۳,۹۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۳,۸۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۳,۸۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۴,۱۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۴,۰۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۴,۰۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
2
5
2

از ۱ تا ۶ روز:۴,۱۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۴,۰۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۴,۰۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
chevrolet camaro
2018 - 2016
A/C
A
4
2
2

از ۱ تا ۶ روز:۴,۵۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۴,۴۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۴,۴۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
2
2
3

از ۱ تا ۶ روز:۴,۳۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۴,۲۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۴,۲۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
7
4

از ۱ تا ۶ روز:۴,۳۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۴,۲۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۴,۲۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
2
5
2

از ۱ تا ۶ روز:۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
5
5

از ۱ تا ۶ روز:۵,۵۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۵,۴۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۵,۴۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۹,۵۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۹,۴۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۹,۳۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره لامبورگینی هوراکان
A/C
A
2
2
2

از ۱ تا ۵ روز:۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۶ تا ۲۰ روز:۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
A/C
A
4
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

‎رزرو خودروهای بدون راننده فقط از طریق رزرو آنلاین ممکن می باشد. اما اگر نیاز به راهنمایی دارید میتوانید از طریق واتس اپ با کارشناسان پشتیبانی ما در ساعات اداری سوالات خود را مطرح نمایید.
گواهینامه رانندگی+ کارت شناسایی معتبر+ پرداخت دیپوزیت(ودیعه نقدی ضمانت)تعیین شده+ قرارداد رسمی (9درصد مالیات)+ مبلغ 500 هزار تومان به عنوان ودیعه خلافی که بعد از 25 روز کاری به شما عودت داده می شود.
هنگام تحویل باید خودرو را با دقت بررسی کرده و سپس قرارداد اجاره ماشین را امضا کنید.
بسته به نوع خودرو درخواستی شما مبلغی به عنوان دیپوزیت به صورت نقدی در ضمانت شرکت قرار میدهید. این مبالغ در زمان رزرو آنلاین و در صفحه هر خودرو مشخص شده است. دیپوزیت ( ودیعه نقدی ضمانت ) بعد از پایان اجاره همان لحظه به شما بازگردانده می شود و مبلغ 500 هزار تومان آن بعد از 25 روز کاری بعد از استعلام خلافی به شما عودت داده می شود.
محل تحویل و عودت خودرو در کیش بستگی به انتخاب شما دارد که به صورت رایگان بدون هزینه ترانسفر به شما تحویل داده می شود.
تمامی خودرو های سعادت رنت دارای بیمه بدنه و شخص ثالث می باشند. در صورت بروز تصادف؛ قسمتی از مبلغ خسارت برعهده مشتری و مابقی مبلغ برعهده بیمه می باشد.
برای کرایه خودرو در این جزیره داشتن حداقل 20 سال سن، الزامی است.
اجاره خودرو با راننده در کیش بصورت روزانه است و مبلغ آن به ازای هر 24 ساعت محاسبه می‌شود، اما برای بدون راننده از 3 روز آغاز می‌شود و تا هر زمان که نیاز دارید قابل تمدید است. توصیه می‌شود که هنگام رزرو تمامی روزهایی که به ماشین نیاز دارید را انتخاب کنید؛ اما در صورت تغییر برنامه نیز مشکلی نیست و رزرو قابل تمدید است و اگر ماشین در رزرو فرد دیگری نباشد تمدید خواهد شد.
خیر. هزینه بنزین به عهده‌ی اجاره کننده است و ماشین‌ها با بنزین اجاره داده می‌شوند.
بله پیش از سفر خود می‌توانید وارد وب‌سایت سعادت رنت شده و خودروی مورد نظرتان را برای تاریخ سفر رزرو کنید. به محض اینکه پرواز شما به فرودگاه کیش نشست، نمایندگان ما خودرو را در فرودگاه به شما تحویل می‌دهند و قرار داد امضا می‌کنید؛. همچنین می‌توانید خودرو را در محل اقامت خود یا هر مکان دیگری دریافت کنید.
اگر درخواست اجاره خودرو را تا 24 ساعت قبل از شروع قرارداد لغو کنید، مشکلی وجود نخواهد داشت. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
در صورتی که نقص موجود توسط مسافر ایجاد نشده باشد، نمایندگان سعادت رنت خودرو را تعمیر می‌کنند و در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد یا زمان زیادی نیاز داشته باشد خودرو تعویض خواهد شد.
باید با شرکت اجاره دهنده خودرو و پلیس جزیره تماس حاصل کنید.
در صورتی که اجاره کننده مایل باشد، می‌تواند آن را با کارشناسان شرکت مطرح کرده و فاکتور رسمی را دریافت کند.
بله قرارداد در دو نسخه آماده خواهد شد و پس از عقد قرارداد یک نسخه‌ی آن به اجاره کننده تحویل داده می‌شود که باید تا پایان قرارداد آن را نزد خود نگه دارد.
مبلغ ودیعه اجاره خودرو، در صورتی که خودرو جریمه نشده باشد یا خسارتی به آن وارد نشده باشد، هنگام عودت خودرو به صورت کامل به اجاره کننده بازگردانده می‌شود.
بله مدل خودروهای اجاره ای در کیش به دلیل استقرار کیش در منطقه آزاد با دیگر شهرها متفاوت است و در این جزیره تمام خودروهای مدل روز دنیا و لوکس اجاره داده خواهند شد.
جزیره کیش چون در منطقه آزاد قرار گرفته است، خودروهای این جزیره با پلاک منطقه آزاد در سطح جزیره تردد می‌کنند. در صورت تمایل به خروج خودرو از جزیره باید با کارشناسان شرکت تماس گرفته و پس از موافقت آنها می‌توانید خودرو را از جزیره خارج کنید.
در صورتی که از خدمات اجاره خودرو بدون راننده استفاده می‌کنید، پرداخت هزینه خسارات وارد شده به خودرو بر عهده اجاره کننده خواهد بود.
هنگام اجاره خودرو و عقدقرارداد، مسافت روزانه‌ای که مجاز به طی کردن آن هستید، بیان خواهد شد و اگر بیش از این مسافت از ماشین استفاده کنید بایستی مابقی هزینه را به شرکت پرداخت کنید.

اجاره خودرو در کیش

اجاره خودرو در کیش تنها به صورت بدون راننده امکان پذیر است که با ساده ترین شرایط و قیمت مناسب در سعادت رنت قابل رنت است. می توان گفت که اجاره خودرو کیش جزو یکی از تفریحات هیجان انگیز مسافران این جزیره می باشد. 

شرکت های بسیاری در زمینه اجاره خودرو کیش وجود دارد اما می توان گفت اعتماد کردن به این موسسات یک ریسک بزرگ است. شما می توانید قبل از شروع سفر خود خیالتان را از بابت این موضوع راحت کنید. می توانید با اجاره خودرو از تهران دیگر نگرانی برای تردد خود در این جزیره را نداشته باشید.

سعادت رنت اجاره دهنده انواع خودروهای خارجی در جزیره کیش با قیمت و شرایط استثنایی می باشد. تحویل اتومبیل در هر مکانی که مد نظر شما باشد (معمولا در فرودگاه یا محل اقامت) بدون دریافت هزینه ترانسفر صورت می گیرد. خودروهای اجاره ای در کیش همراه با قیمت در بالا نام برده شده است که بدون ارائه چک به صورت قرارداد رسمی (9 درصد مالیات) به مدت 24 ساعت اجاره داده می شوند.

شما می توانید قبل از شروع سفر خود از طریق رزرو آنلاین خودروی مورد نظر خود را انتخاب کرده و در زمان و محل دریافت نمایید. اتومبیل در هر مکانی که مد نظر شما باشد (معمولا در فرودگاه یا محل اقامت) بدون دریافت هزینه ترانسفر به شما تحویل داده می شود. خودروهای اجاره ای در کیش همراه با قیمت در بالا نام برده شده است که بدون ارائه چک به صورت قرارداد رسمی (9 درصد مالیات) به مدت حداقل 24 ساعت اجاره داده می شوند. 

تمامی خودرو های قابل رنت در مجموعه ما در جزیره کیش دارای محدودیت کیلومتری در طول روز 200 کیلومتر می باشد. 

مراحل رزرو آنلاین خودرو در کیش

مراحل رزرو آنلاین خودرو در کیش به شرح زیر می باشد: 

1- خودروی مورد نظر را انتخاب کنید

2- ساعت، روز، محل مورد نظر را انتخاب کنید

3- انتخاب نوع بیمه (پایه، متوسط و CDW)

4- انتخاب تجهیزات اضافه در صورت لزوم (صندلی کودک، دوچرخه و...)

پس از طی مراحل فوق، درخواست شما برای همکاران ما ثبت خواهد شد. همکاران سعادت رنت با بررسی در صورتی که در زمان مشخص شده، خودرو آزاد باشد با شما تماس گرفته و درخواست ارسال مدارک را خواهند داشت. توجه داشته باشید رزرو خودرو در کیش همان روزی ک تماس می گیرید انجام می شود، زیرا خودروهای اجاره ای در کیش برای خود شرکت می باشد و موجودی ها نیز به روز است. 

مدارک مورد نیاز برای اجاره خودرو در کیش

مدارک مورد نیاز برای اجاره ماشین در کیش:

 • بالای 20 سال سن
 • کارت شناسایی
 • گواهینامه رانندگی
 • دیپوزیت (که زیر هر خودرو یادداشت شده است)

(مبلغ دیپوزیت بسته به نوع خودرو متفاوت است. مبلغ دیپوزیت بجز 500 هزار تومان که نزد شرکت به منظور مشخص نمودن وضعیت خلافی باقی می ماند، مابقی به محض عودت دادن خودرو به شما بازگردانده خواهد شد.)

پس از ارائه مدارک برای اجاره ماشین در کیش قرارداد رسمی با 9 درصد مالیات ارزش افزوده بین شرکت و شما بسته خواهد شد که در آن هزینه، نوع بیمه، تعداد روز، نوع خودرو، مشخصات راننده در آن درج شده است که می بایست تا انتهای زمان اجاره نزد خود نگهداری نمایید.  

همچنین شما پس از ارائه مدارک اجاره ماشین در کیش در زمان تحویل خودرو قرارداد رسمی با 9 درصد مالیت ارزش افزوده بین شرکت و شما بسته خواهد شد که در آن هزینه، نوع بیمه، تعداد روز، نوع خودرو، مشخصات راننده در آن درج شده است که می بایست تا انتهای زمان اجاره نزد خود نگهداری نمایید.  

قوانین رانندگی در کیش جهت اجاره ماشین

چند قوانین رانندگی در کیش که همه رانندگان خودروهای اجاره ای باید به آن دقت کرده و رعایت کنند را در زیر می توانید مشاهده کنید:

 1. بستن کمربند ایمنی الزامی می باشد.
 2. بوق زدن در کلیه معابر ممنوع است.
 3. آلودگی صوتی در هر صورت در جزیره کیش ممنوع است.
 4. ریختن زباله از داخل خودرو به بیرون در جزیره زیبای کیش ممنوع است.
 5. جریمه‌ها در جزیره کيش دو برابر استان های دیگر می‌باشد.
 6. حداکثر سرعت در معابر اصلی برابر تابلوهای رانندگی است.
 7. در خيابان‌های كيش دوربين‌های كنترل سرعت نصب شده و بازرسان نامحسوس سرعت خودروها را تحت کنترل دارند.

چگونه در کیش ماشین اجاره کنیم؟

برای اجاره ماشین در کیش می توانید به راحتی با مراجعه به یکی از شرکت های رنت خودرو کیش ماشین مورد نیازتان را در جزیره سوار شوید. اما اگر می خواهید قبل از سفر خیالتان از بابت خودرو راحت باشد می توانید با مراجعه به سایت اجاره خودرو سعادت رنت هر خودرویی که مد نظرتان هست را به راحتی رزرو کنید. تمام مراحل رزرو به صورت آنلاین است و نیازی به حضور شما در شرکت نیست. شما می توانید در سایت عکس خودرو موردنظرتان را مشاهده کنید. قیمت اجاره و دیگر موارد نیز در سایت ذکر شده است که کار شما را از بابت همه چیز راحت می کند. تحویل مدارک و امضای قرار در کیش در زمانی که ماشین به شما داده خواهد شد می باشد.

تخفیفات اجاره خودرو کیش

تخفیفات اجاره ماشین در کیش شامل افرادی می شود که خودرو را به صورت بلند مدت اجاره کرده و یا دارای شرایط زیر باشند.

- در صفحه اینستاگرام و فیسبوک ما به صورت دوره ای کد های تخفیف هیجان انگیزی ارایه می شود ، می توانید با دنبال کردن صفحات مجازی سعادت رنت از تخفیفات دوره ای مطلع شوید

برای بهره مندی از تخفیفات اجاره خودرو کیش ماشین هایی که دارای تخفیف هستند در لیست قیمت که در بالا مشاهده می کید با لیبل قرمز میزان تخفیف آنها مشخص شده است. میتوانید این خودروها را انتخاب تا از تخفیفی که برای آنها در نظر گرفته شده است بهره مند شوید. البته در اوایل و اواسط هفته و یا در روزهایی که جزیره خلوت هست ماشین ها تخفیف هایی بیشتری دارند که می توانید مشاهده و ماشین مورد نیازتان را در صورت تخفیف رنت کنید. خیالتان اسوده باشد شرکت سعادت رنت در بین شرکت اجاره خودرو کیش دارای قیمتی بسیار مناسب تری بوده و هیچ هزینه اضافی نیز در فاکتور اعمال نمی کند. به همین دلیل می توانید با هر بودجه ای که دارید خودروهای لوکس و لاکچری اجاره کنید.

شرایط رنت ماشین در کیش

اجاره ماشین در کیش تنها به صورت بدون راننده موجود می باشد که با ساده ترین شرایط قابل رنت است. ممکن است خودروهای اجاره ای در کیش برای تاریخی که شما می خواهید موجود نبوده و رزرو شده باشد، در نتیجه اگر ماشین خاصی برای اجاره مد نظر دارید چند روز زودتر خودروها را رزرو کنید. لیست خودرو های بدون راننده در کیش در بالا ذکر شده که می توانید برای هر تعداد روز که می خواهید اجاره کنید. می توان گفت که اجاره خودرو کیش جزو یکی از تفریحات هیجان انگیز مسافران این جزیره می باشد. شما می توانید با اجاره خودرو مورد نظر خود در طول سفرتان به راحتی بدون پرداخت هزینه تاکسی در این جزیره گشت و گذار کنید.

سعادت رنت اجاره دهنده انواع خودروهای لوکس در جزیره کیش را با قیمت های بسیار استثنایی همراه با تخفیف برای مشتریان خود در نظر گرفته است. تحویل اتومبیل معمولا در فرودگاه یا محل اقامت شما می باشد. خودروهای اجاره ای در در جزیره کیش از ماشین شاسی بلند تا فورد موجود می باشد. رزرو اجاره خودرو در کیش به صورت رایگان بوده و قیمت رنت خودرو نیز در رده ارزان ترین قیمت اجاره خودرو در کیش می باشد.خودروهای اجاره ای در کیش همراه با قیمت در بالا نام برده شده است که بدون چک نیز اجاره داده می شوند.

مدت زمان رنت ماشین در کیش روزانه 24 ساعت می باشد. هزینه بنزین خودرو به عهده اجاره کننده می باشد که در صورت داشتن کارت سوخت می توانید از آن استفاده کنید. 

مبلغ مشخصی بابت جرائم احتمالی راهنمایی و رانندگی به مدت حداقل 25 روز و حداکثر 30 روز نزد اجاره دهنده خودرو باقی خواهند ماند و پس از مشخص شدن وضعیت خلافی خودرو به شما عودت داده خواهد شد.

اجاره خودرو در کیش فقط به صورت بدون راننده می باشد به همین دلیل قیمت های درج شده برای اجاره ماشین کیش بدون راننده است.

اجاره ماشین در کیش بدون چک

اجاره ماشین در کیش بدون چک با پرداخت ودیعه نقدی برای همه خودورها امکان پذیر است. اگر نیاز به اجاره خودرو بدون راننده دارید همان طور که در بالا به آن اشاره شد می توانید اجاره ماشین در کیش را بدون چک امتحان کنید. شرایط اجاره ماشین بدون چک به این صورت است که با پرداخت ودیعه نقدی (دیپوزیت) بسته به نوع خودرو جایگزین چک از متقاضی دریافت خواهد کرد.

تمامی مبلغ دیپوزیت پس از عودت خودرو به صورت کامل به مشتری برگردانده می شود. به جز 500 هزار تومان که برای خلافی خودرو نزد شرکت باقی خواهد ماند که پس از 25 روز کاری و مشخص شدن وضعیت خلافی مابقی پول به شما بازگردانده خواهد شد.

ارزانترین اجاره ماشین در کیش

ارزانترین ماشین های اجاره ای در کیش شامل رنو داستر، کیا اسپرتج، توسان، النترا، نیسان جوک می باشند. قیمت ها در زیر خودروها مشخص شده است. قیمت نهایی هر خودرو بسته به مدت زمان اجاره آن متفاوت است. همچنین می‌توانید در جزیره کیش به دلیل قوانین موجود، خودروهای آخرین‌مدل و معروف جهان را با پرداخت هزینه بسیار کم رنت کنید. اجاره خودرو ارزان در کیش تنها باسعادت رنت ممکن می‌باشد. 

خودروهای مجموعه سعادت رنت برای کرایه خودرو در کیش جزو ارزان ترین قیمت های موجود در بازار اجاره خودرو هستند. پس اگر قصد سفر به کیش را دارید می توانید با اجاره ماشین از مجموعه سعادت رنت سفر خود را به یک خاطره فراموش نشدنی تبدیل کنید. می توان گفت لذت رانندگی با خودروهای خارجی با هزینه بسیار پایین را می توانید تنها در مجموعه بزرگ سعادت رنت تجربه کنید. اجاره ماشین ارزان در کیش با هر شرایط و به صورت روزانه و بلند مدت را با سعادت رنت تجربه کنید.

قیمت اجاره ماشین در کیش

نرخ اجاره خودرو در کیش با توجه به نوع خودرو متفاوت می باشد. قیمت اجاره ماشین کیش سعادت رنت بسیار مناسب است و به راحتی می توانید با بودجه تان از ما خودرو اجاره کنید. قیمت خودروهای اجاره ای در کیش به روز می باشد و برای رنت خودرو کیش با همین قیمت های موجود در سایت می توانید رزرو خود را نهایی کنید.

اجاره ماشین ایرانی در کیش

اجاره ماشین ایرانی در کیش به افرادی که دنبال یک خودرو اقتصادی اما لوکس هستند توصیه نمی‌شود چراکه با قیمت بسیار مقرون‌ به‌صرفه می‌توانند خودرو خارجی در این جزیره رنت کنند. بیشتر مسافران به دنبال اجاره ماشین اقتصادی در کیش هستند. اما باید به این نکته توجه کنید که هزینه اجاره خودروهای لوکس در کیش، در رده قیمت اجاره ماشین ایرانی در دیگر شهرهای ایران است. یعنی شما می‌توانید یک خودرو لوکس شاسی‌بلند اجاره کرده و هزینه یک خودرو ایرانی را پرداخت کنید. همین موضوع باعث شده تا گردشگران زیادی این فرصت را مغتنم شمرده تا در سفر خود به کیش لذت رانندگی با خودروهای لوکس دنیا را از طریق کرایه خودرو در کیش تجربه کنند. 

اجاره خودرو ارزان در کیش

اجاره ماشین ارزان در کیش با قیمت مناسبی در روز می باشد که شامل طیف گستره ای از خودروهای خارجی است.

بیشتر متقاضیان ما به دنبال اجاره خودرو ارزان در کیش هستند. خودروهای ارزان در کیش شامل ماشین های سواری کیا و رنو داستر، نیسان جوک و شامل تعداد زیادی از خودروهای خارجی هستند. در واقع شما این خودروها را به راحتی با قیمت های بسیار مناسب و مقرون به صرفه می توانید اجاره کنید. با پرداخت هزینه اجاره یک خودرو ایرانی در تهران می توانید در جزیره کیش یک خودرو لوکس خارجی سوار شوید.

تحویل خودرو در جزیره کیش

تحویل خودرو در کیش در هر مکانی که مد نظر شما باشد امکان پذیر است. در هنگام تحویل خودرو نماینده شرکت قرارداد رسمی با 9 درصد مالیات ارزش افزوده را در دست دارد که بین شرکت و شما بسته خواهد شد که در آن هزینه، نوع بیمه، تعداد روز، نوع خودرو، مشخصات راننده در آن درج شده است که می بایست تا انتهای زمان اجاره نزد خود نگهداری نمایید. پس از امضای قرارداد ودیعه نقدی از شما دریافت خواهد شد. نماینده ما یک فیلم از خودرو خواهد گرفت تا در زمان تحویل هیچ ابهامی برای شما و یا شرکت در خصوص خسارت های پیش آمده به وجود نیاید.

همچنین تحویل و عودت خودرو در فرودگاه امکان پذیر است. برای اینکه خودرو در زمان دقیق به شما تحویل داده شود، عکس بلیط خود را قبل از پرواز حتما برای ما ارسال کنید تا در زمان ورود شما به جزیره بلافاصله متصدی ما ماشین را درب ورود فرودگاه به شما تحویل دهند. دریافت اصل مدارک و امضای قرارداد در زمان تحویل خودرو انجام خواهد شد.

اجاره مازراتی در کیش

محصولات مازراتی، با آپشن های بسیار بالا و امکانات رفاهی خیره کننده، توانستند در مدت زمانی کوتاه، تایرهایشان را با پلاک ملی و مجوز دائمی، بر سطح آسفالت جاده‌های ایران قرار دهند. این خودرو اسپرت، طرفداران بسیار زیادی در سطح جهان دارد. شما می توانید با کمترین هزینه، از اجاره مازراتی در کیش بهره مند شوید و تجربه ای عالی در سفر به کیش داشته باشید.

برای کرایه مازراتی در کیش، باید مدارک ذکر شده را تحویل داده و پس از تایید کارشناسان بخش فروش، خودرو خود را در محل مورد نظر، تحویل بگیرید و پس از اتمام قرارداد، آن را عودت دهید. توانایی فنی فوق العاده و صدای برخاسته از اگزوز مازراتی، همواره نگاه ها را به سمت خود، خیره می سازد.

چرا در کیش به خودرو نیاز داریم؟

 • هزینه کرایه تاکسی در کیش بالا می‌باشد
 • یکی از جذابترین تفریحات کیش، رانندگی با خودروهای لوکس و لاکچری است
 • بدون محدودیت زمانی می‌توانید در شهر رفت و آمد کنید
 • می توانید آسوده در خیابان‌های خلوت و بدون ترافیک کیش رانندگی کنید

مهمترین نکات اجاره ماشین در کیش؟

 • انتخاب مدل ماشین که در مبلغ اجاره و دیپوزیت تاثیر گذار است
 • مدت زمان کرایه خودرو در کیش
 • مشخص کردن تعداد نفرات برای رنت ماشین در کیش (اجاره خودروهای 7 نفره در کیش امکان پذیر است)
 • مشخص کردن محل و ساعت تحویل و عودت خودرو
 • آشنایی با نحوه رانندگی با خودروی مورد نظر