BENZ S500

BENZ S500

 • سال ساخت : 2012 تا 2015
 • قیمت ساعتی درون شهری  : 95,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 4.000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 600.000 تومان
5 3 اتوماتیک
BENZ CLS 550

BENZ CLS 550

 • سال ساخت : 2013
 • قیمت ساعتی درون شهری :  90,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری  4.500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی  550.000 تومان
5 2 اتوماتیک
BENZ C200

BENZ C200

 • سال ساخت : 2013 تا 2015
 • قیمت ساعتی درون شهری  : 55,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 2.200 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 250.000 تومان
5 2 اتوماتیک
BENZ E350

BENZ E350

 • سال ساخت : 2013
 • قیمت ساعتی درون شهری :  85,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 5,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی ; 400,000 تومان
5 1 اتوماتیک
BENZ E250

BENZ E250

 • سال ساخت : 2015
 • قیمت ساعتی درون شهری :  85,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری  4.000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی  500.000 تومان
5 2 اتوماتیک
Hyundai Sonata LF

Hyundai Sonata LF

 • سال ساخت : 2014 تا 2017
 • قیمت ساعتی درون شهری :  45,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 2.200 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 250.000 تومان
5 3 اتوماتیک
Hyundai Sonata YF

Hyundai Sonata YF

 • سال ساخت : 2014 تا 2016
 • قیمت ساعتی درون شهری :  35,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 1.800 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 180.000 تومان
5 3 اتوماتیک
Hyundai Santafe New

Hyundai Santafe New

 • سال ساخت : 2014 تا 2017
 • قیمت ساعتی درون شهری :  45,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 2.200 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 250.000 تومان
7 4 اتوماتیک
BMW X3

BMW X3

 • سال ساخت : 2013
 • قیمت ساعتی درون شهری :  45,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 2.200 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 190.000 تومان
5 4 اتوماتیک
BMW X6

BMW X6

 • سال ساخت : 2010
 • قیمت ساعتی درون شهری :  85,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری  4.000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی  500.000 تومان
7 4 اتوماتیک
TOYOTA Prado

TOYOTA Prado

 • سال ساخت : 2014
 • قیمت ساعتی درون شهری :  45,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 2.200 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 250.000  تومان
5 3 اتوماتیک
TOYOTA Land Cruiser

TOYOTA Land Cruiser

 • سال ساخت : 2015
 • قیمت ساعتی درون شهری :  85,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری  4.000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی  500.000 تومان
7 4 اتوماتیک
Lexus Rx 350

Lexus Rx 350

 • سال ساخت : 2013
 • قیمت ساعتی درون شهری :  45,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 2.000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 150.000 تومان
7 4 اتوماتیک
Tiggo 5

Tiggo 5

 • سال ساخت : 2017
 • قیمت ساعتی درون شهری :  30,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 1.600 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 150.000 تومان
5 3 اتوماتیک
TOYOTA Hilux

TOYOTA Hilux

 • سال ساخت : 2015
 • قیمت ساعتی درون شهری :  85,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری  4.000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی  500.000 تومان
7 4 اتوماتیک
NISSAN Pickup

NISSAN Pickup

 • سال ساخت : 2016
 • قیمت ساعتی درون شهری :  45,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 2,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 200,000 تومان
5 8 اتوماتیک
peugeot pars

peugeot pars

 • سال ساخت : 2018
 • قیمت ساعتی درون شهری :  18,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 1,200 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 120,000 تومان
5 2 دنده ای
TOYOTA Corolla

TOYOTA Corolla

 • سال ساخت : 2015
 • قیمت ساعتی درون شهری :  35,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 2,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 200,000 تومان
5 3 اتوماتیک
Kia Optima

Kia Optima

 • سال ساخت : 2014 
 • قیمت ساعتی درون شهری :  35,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 1.800 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 180.000 تومان
5 3 اتوماتیک
Hyundai Accent

Hyundai Accent

 • سال ساخت : 2015
 • قیمت ساعتی درون شهری :  35,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 1.800 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 180.000 تومان
5 3 اتوماتیک
MVM 550

MVM 550

 • سال ساخت : 2018
 • قیمت ساعتی درون شهری :  20,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 1,400 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 130,000 تومان
5 2 دنده ای
VAN TOYOTA Hiace

VAN TOYOTA Hiace

 • سال ساخت : 2014
 • قیمت ساعتی درون شهری :  44,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 2.000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 220.000 تومان
13 6 اتوماتیک

اجاره ماشین در اختیار و اجاره خودر با راننده و  تشریفاتی :

_این شرکت دارای مجوز رسمی و به شماره ثبت  510966 می باشد. و در زمان رزرو خودرو ، قرارداد و فاکتور رسمی در تمامی نمایندگی ها ارائه می گردد.

_ادارات و ارگان های خصوصی ، دولتی و نیمه دولتی که نیاز به خودرو هایی با تعداد بالا  از یک برند و یک رنگ دارند می بایست حداقل از  4 روز قبل جهت رزرو تماس حاصل نمایند.  

_ قیمت ها برای خارج از شهر تهران که به صورت دربستی و دراز مدت است توافقی می باشد که می توانید پس از اعلام برنامه سفر خود به دفتر مرکزی قیمت تمام شده و پیش فاکتور آن را دریافت نمایید.

_تمامی خودرو های این مجموعه مجهز به سیستم Wifi ، صندلی کودک و تجهیزات مسافرتی می باشد و در صورت نیاز می توانید درخواست خود را به دفتر مرکزی قبل از سفر خود اعلام نمایید.

_خودرو های تشریفاتی با راننده این مجموعه در بالاترین سطح کیفیت فنی و دارای بیمه مسافرتی کامل می باشد.

_این مجموعه دارای رانندگان مسلط به زبان انگلیسی ، فرانسه و ترکیه ای می باشد و در صورت نیاز می تواند از تور لیدر و مترجم های این مجموعه برای سفر های بلند مدت خود نیز استفاده نمایید.

 • 09128005948

 • 02144447679         

 

برخی از مشتریان سعادت رنت: