اجاره ماشین در استانبول
برگشت در محل تحویل

اجاره خودرو در استانبول با قیمت های رقابتی

شعبه اجاره خودرو استانبول سعادت رنت مهم‌ترین دستاورد خود را کسب رتبه یک رضایتمندی مشتری از TRIPADVISOR و GOOGLEREVIEW در سالیان متوالی می‌داند.

اجاره ماشین استانبول سعادت رنت با قیمت‌های کاملا رقابتی در مقابل دیگر شرکت‌های بین المللی کرایه ماشین در استانبول این امکان را برای ایرانیان فراهم کرده که بدون نیاز به کارت‌های اعتباری و پرداخت دیپوزیت (برای خودروهای اقتصادی)، خودرو مد نظر خود را کرایه نمایند.

برای رزرو اجاره خودرو در ترکیه می‌توانید به صورت آنلاین و یا با مراجعه حضوری به یکی از شعب ما در تهران| کیش| دبی یا استانبول رزرو خود را نهایی نمایید.


A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۵۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۴۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۴۸۰ ₺روزانه
مبلغ ۱,۵۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۵۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۴۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۴۸۰ ₺روزانه
مبلغ ۱,۵۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۵۵۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۵۴۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۵۳۰ ₺روزانه
مبلغ ۲,۵۰۰ برای ضمانت
اجاره رنو تالیانت
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۵۵۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۵۴۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۵۳۰ ₺روزانه
مبلغ ۱,۵۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۵۵۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۵۴۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۵۳۰ ₺روزانه
مبلغ ۱,۵۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۵۵۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۵۴۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۵۳۰ ₺روزانه
مبلغ ۱,۵۰۰ برای ضمانت
اجاره داچیا داستر
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۶۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۵۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۵۸۰ ₺روزانه
مبلغ ۱,۵۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۶۵۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۶۴۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۶۳۰ ₺روزانه
مبلغ ۱,۵۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۶۵۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۶۴۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۶۳۰ ₺روزانه
مبلغ ۱,۵۰۰ برای ضمانت
اجاره فولکس واگن پولو
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۷۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۶۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۶۸۰ ₺روزانه
مبلغ ۲,۵۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۷۵۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۷۴۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۷۳۰ ₺روزانه
مبلغ ۲,۵۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۸۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۷۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۷۸۰ ₺روزانه
مبلغ ۲,۵۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۸۵۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۸۴۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۸۳۰ ₺روزانه
مبلغ ۲,۵۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۹۵۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۹۴۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۹۳۰ ₺روزانه
مبلغ ۲,۵۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۹۵۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۹۴۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۹۳۰ ₺روزانه
مبلغ ۳,۰۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۱,۰۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۹۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۹۸۰ ₺روزانه
مبلغ ۳,۰۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۱,۱۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۰۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۰۸۰ ₺روزانه
مبلغ ۳,۰۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۱,۲۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۱۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۱۸۰ ₺روزانه
مبلغ ۳,۰۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۱,۳۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۲۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۲۸۰ ₺روزانه
مبلغ ۴,۰۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۱,۴۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۳۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۳۸۰ ₺روزانه
مبلغ ۴,۰۰۰ برای ضمانت
bmw x1
2020
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۱,۵۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۴۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۴۸۰ ₺روزانه
مبلغ ۵,۰۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۱,۸۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۷۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۷۸۰ ₺روزانه
مبلغ ۵,۰۰۰ برای ضمانت
bmw x5
2012
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۱,۹۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۸۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۸۸۰ ₺روزانه
مبلغ ۶,۰۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۳,۱۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۳,۰۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۳,۰۸۰ ₺روزانه
مبلغ ۱۰,۰۰۰ برای ضمانت
A/C
A
2
2
2

از ۳ تا ۶ روز:۴,۶۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۴,۵۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۴,۵۸۰ ₺روزانه
مبلغ ۱۰,۰۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
2
2

از ۳ تا ۶ روز:۴,۶۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۴,۵۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۴,۵۸۰ ₺روزانه
مبلغ ۱۰,۰۰۰ برای ضمانت
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۵,۱۵۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۵,۱۲۵ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۵,۱۰۰ ₺روزانه

سوالات متداول

‎رزرو خودروهای بدون راننده فقط از طریق رزرو آنلاین ممکن می باشد. اما اگر نیاز به راهنمایی دارید میتوانید از طریق واتس اپ با کارشناسان پشتیبانی ما در ساعات اداری سوالات خود را مطرح نمایید.
کپی گواهینامه بین المللی+ کپی پاسپورت+ کپی ویزا توریستی+ دیپوزیت
بسته به نوع خودرو درخواستی شما مبلغی را به صورت نقدی یا ارزی در ضمانت شرکت قرار می دهید. این مبالغ در زمان رزرو آنلاین خودرو مشخص شده است. دیپوزیت (ودیعه نقدی ضمانت) بعد از پایان قرارداد اجاره همان لحظه به شما بازگردانده می شود.
بله، شما می توانید ون را بدون راننده در استانبول به مدت 3 روز اجاره نمایید.
محل تحویل و عودت خودرو به انتخاب شما می باشد و بسته به محل مد نظر شما هزینه ترانسفر دریافت می شود. تحویل خودرو در شعب دائمی سعادت رنت در ساعت اداری رایگان می باشد.
‎طبق قرارداد فقط اجاره کننده خودرو می تواند رانندگی نماید اگر قصد دارید فرد دیگری نیز رانندگی کند باید گواهینامه و کارت شناسایی آن شخص نیز در قرارداد ذکر شود که شامل هزینه مازاد می باشد. در صورتی که شخص دیگر از خودرو استفاده نماید و در قرارداد درج نشده باشد بیمه هیچ پوششی را بر عهده نمی گیرد و مسئولیت پاسخگویی به پلیس راهنمایی و رانندگی بر عهده شما می باشد.

یکی دیگر از شعب فعال سعادت رنت بعد از شعبه ایران و دبی، شعبه استانبول می باشد که از طریق رزرو آنلاین می توانیم به راحتی در هر ساعت از شبانه روز ماشین‌های درخواستی شما را در هر نقطه از شهر تحویل دهیم. ما حتی در فرودگاه استانبول نیز آماده خدمات رسانی به هموطنان عزیزمان هستیم. 

اجاره خودرو بدون راننده در استانبول

خدمات اجاره خودرو در استانبول فقط به صورت کرایه ماشین بدون راننده امکان پذیر است. مراحل رزرو خودرو بدون راننده به صورت آنلاین و رایگان انجام می‌شود. شما با طی کردن مراحل زیر می‌توانید ماشین را در لوکیشن مورد نظر تحویل بگیرید:  

 • انتخاب ماشین مورد نظر
 • طی کردن مراحل رزرو آنلاین 
 • ارسال مدارک 
 • واریز مبلغ پیش پرداخت و دیپوزیت 
 • امضای قرارداد 
 • تحویل ماشین

مراحل رزرو آنلاین اجاره ماشین در استانبول

پس از انتخاب خودرو شما می بایست مراحل رزرو آنلاین را طی نمایید که در زیر به ترتیب به آن اشاره می‌شود:

1- مشخص نمودن محل، تاریخ و زمان تحویل و عودت خودرو 

2- انتخاب نوع بیمه (پایه، متوسط و CDW)

3- انتخاب تجهیزات اضافه در صورت لزوم (دوچرخه، صندلی کودک و...)

موارد فوق نزد همکاران سعادت رنت ارسال خواهد شد در صورتی که مورد تایید قرار گیرد شما موظف به ارسال مدارک خود می‌باشید. 

مدارک لازم برای کرایه خودرو استانبول شامل:


•    گواهینامه ایرانی و گواهینامه بین المللی معتبر
•    عکس و یا کپی پاسپورت
•    عکس بلیط رفت به ترکیه
•    بیعانه
•    حداقل سن 19 سال 
•    پرداخت دیپوزیت 

مدارک لازم برای اجاره خودرو در استانبول می‌توانید به صورت جامع مطالعه کنید

یکی از آپشن‌های شرکت سعادت رنت، اجاره خودرو به صورت هفتگی و ماهانه در استانبول می باشد. شما می‌توانید، خودرو موردنظر خود را به صورت هفتگی و ماهانه کرایه کرده و در هزینه‌های خود صرفه جویی کنید.
این مورد یکی از بهترین گزینه‌ها برای افرادیست که می‌خواهند به مدت طولانی در استانبول اقامت داشته باشند. پس با توجه به مدت زمان اقامت خود، ماشین مدنظر خود را رنت کرده و بدون هیچ نگرانی به کارهای خود رسیدگی کنید.
توجه نمایید تمامی خودروهای موجود در استانبول دارای بیمه کامل می باشند و میتوانید از بیمه های مازاد CDW  بین المللی سعادت رنت استفاده نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر راجب اجاره ماهانه خودرو در استانبول به مقاله ما مراجعه کنید

محل تحویل و عودت خودرو بر اساس انتخاب شما تعیین می شود و با پرداخت هزینه ترانسفر می توانید از این امکان استفاده نمایید. همچنین در صورتی که خودرو را در دفتر مرکزی تحویل و عودت دهید دیگر نیاز به پرداخت هزینه ترانسفر نخواهد بود و به صورت رایگان محاسبه خواهد شد.  ماشین در محل معین شده توسط شما در شهر استانبول پس از امضای قرارداد تحویلتان داده می‌شود. برای بازگرداندن خودرو نیز پس از اتمام قرارداد اجاره، در محل تعیین شده از شما باز پس گرفته خواهد شد.  

در زمان تحویل خودرو دو نسخه قرارداد با مهر و امضای شرکت سعادت رنت توسط همکاران مجموعه در اختیار شما قرار می‌‌گیرد که شما موظف به امضای آن هستید و یک نسخه را تا انتهای مدت زمان اجاره نزد خود نگهداری نمایید. 

موارد یادداشت شده در قرارداد اجاره خودرو در ترکیه به منظور رفع ابهام شما مشتریان عزیز است و شامل: مدت زمان اجاره، محل تحویل و عودت خودرو، مشخصات راننده، مشخصات خودرو، نوع بیمه و تجهیزات اضافی می باشد. 

در زمان رانندگی با خودروهای اجاره ای در استانبول حتما باید مدارکی نظیر بیمه نامه، کارت ماشین، گواهینامه بین المللی و ... به همراه داشته باشید. به همین دلیل در زمان اجاره خودرو  حتما از معتبر بودن بیمه نامه خودرو اطمینان حاصل کنید و مدارک مربوطه را تحویل بگیرید. خودروهای سعادت رنت با دارا بودن بیمه نامه بدنه و مدارک معتبر، این اطمینان را برای شما حاصل می کنند که با خیال راحت در استانبول رانندگی کنید. همراه نداشتن مدارک گفته شده باعث توقف خودرو و جریمه های سنگین خواهد شد. در زمان تصادف یا بروز حادثه هرچه زودتر با شرکت اجاره خودرو سعادت رنت از طریق واتس اپ تماس بگیرید.

اجاره ون در استانبول به صورت بدون راننده امکان پذیر است. برای اجاره ون شما می بایست از طریق رزرو آنلاین اقدام نمایید.

مراحل رزرو آنلاین ون در استانبول:

 •  مشخص نمودن محل، ساعت و تاریخ تحویل و عودت
 •  انتخاب نوع بیمه
 •  انتخاب تجهیزات اضافه (صندلی کودک، دوچرخه و...)

پس از طی مراحل فوق در صورتی که در زمان مشخص شده، در صورت موجود بودن ون، همکاران ما از شما درخواست ارسال مدارک را خواهند داشت.

در زیر به مدارک لازم برای اجاره می پردازیم:

 •  انتخاب مدل ون (ظرفیت ون + راننده= 9 نفر)
 •  گواهی نامه بین المللی 
 •  پاسپورت
 •  پرداخت دیپوزیت 

شرایط اجاره خودرو در ترکیه نیز همانند رنت خودرو در استانبول می باشد. 

تمامی قیمت های مندرج در صفحه کرایه خودرو در استانبول به روز بوده و شما با مراجعه به سایت میتوانید از قیمت ها اطلاع پیدا کنید در نظر داشته باشید که اجاره ماهانه خودرو در استانبول نسبت به اجاره روزانه ماشین در استانبول بسیار به صرفه تر خواهد بود.

یکی دیگر از خدمات سعادت رنت اجاره ماشین لوکس در استانبول میباشد که شما میتوانید خودرو های لوکس مثل بنز و لکسوس و لامبورگینی و ... را با هزینه ی بسیار به صرفه کرایه کنید.سعادت رنت ارزانترین اجاره خودرو در استانبول میباشد که خدمات متنوعی نظیر اجاره ماشین در فرودگاه استانبول و اجاره بنز در استانبول و اجاره ون در استانبول و اجاره ون با راننده در استانبول را به شما میدهد.

قیمت تمامی خودرو های لوکس و اکونومی و ارزان به صورت بدون راننده عرضه میشود.همچنین شما میتوانید به محض رسیدن به فرودگاه استانبول ماشین مورد نظر خود را تحویل بگیرید.ایرانیان بدلیل نداشتن کارت اعتباری نمیتوانند به راحتی خودرو کرایه کنند سعادت رنت به عنوان اولین شرکت در زمینه ی سیستم رزرواسیون اجاره ارزانترین ماشین در استانبول شرایطی را فراهم کرده که مشتریان به راحتی بتوانند بدون نیاز به کارت اعتباری خودرو کرایه کنند.

برای اجاره ماشین لوکس در ترکیه می‌توانید به لیست خودروهای موجود ما سری بزنید. خودروهایی مثل مرسدس بنز ، پژو 3008، فوردپوما و ... در دسته خودروهای لوکس هستند که نسبت به دیگر خودروها از قیمت بالاتری نیز برخوردار هستند. برای سفر به کشور ترکیه و تردد در این ان حتما به خدمات اجاره خودرو نیاز پیدا خواهید کرد. برای اینکه هزینه تاکسی در این کشور گران بوده و به صرفه نیست. حتی اجاره خودرو لوکس در ترکیه برای شما به صرفه‌تر از تردد با تاکسی خواهد بود.

در زمان رانندگی با خودروهای اجاره ای در ترکیه حتما باید مدارکی نظیر بیمه نامه، کارت ماشین، گواهینامه بین المللی و ... به همراه داشته باشید. به همین دلیل در زمان اجاره خودرو استانبول حتما از معتبر بودن بیمه نامه خودرو اطمینان حاصل کنید و مدارک مربوطه را تحویل بگیرید. خودروهای سعادت رنت با دارا بودن بیمه نامه بدنه و مدارک معتبر، شرکت این اطمینان را برای شما حاصل می کند که با خیال راحت در ترکیه رانندگی کنید. همراه نداشتن مدارک گفته شده باعث توقف خودرو و جریمه های سنگین خواهد شد. در زمان تصادف یا بروز حادثه هرچه زودتر با شرکت اجاره خودرو سعادت رنت تماس بگیرید.

قوانین رانندگی در استانبول

تابلوهای راهنمای رانندگی در کشور ترکیه در تمام خیابان های آن موجود می باشد. قوانین راهنمایی و رانندگی در استانبول با توجه به شرایط جوی نیز متفاوت است. به همین دلیل شما باید در زمان رانندگی با خودروهای اجاره ای در استانبول باید به این تابلو ها توجه کنید. قوانین رانندگی در استانبول با قوانین در کشور ایران بسیار متفاوت می باشد برای همین ما در زیر به نمونه از آنها اشاره کرده ایم تا زمان رانندگی به مشکلی برنخورید.

 • _محدودیت سرعت شهری: 50کیلومتر بر ساعت
 • _محدودیت سرعت خارج از شهر: 90 کیلومتر بر ساعت
 • _میانگین قیمت بنزین در کشور ترکیه : 1.02 یورو/لیتر
 • _حداقل سن مجاز اجاره ماشین: 21
 • _جهت رانندگی در ترکیه: فرمان ماشین سمت راست

* حتما یک نسخه از قرارداد اجاره خودرو استانبول ، گواهینامه بین المللی رانندگی خود و بیمه خودرو را نیز هنگام رانندگی همراه خود داشته باشید .

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که تعداد زیادی رنت کار در استانبول در حال فعالیت می باشند که خدمات متنوعی عرضه می دهند. اما اعتماد یک امری مهم است چرا که شما باید خیالتان از هر نظر راحت باشد. سعادت رنت این اطمینان را به شما می دهد که از ابتدا در کنارتان بوده و به عنوان یک برند بین المللی و با ارائه قرارداد رسمی به تمام نگرانی ها شما پایان می دهد.