اجاره ماشین در استانبول
برگشت در محل تحویل

اجاره ماشین اقتصادی در استانبول

برای اجاره خودرو استانبول می‌توانید، خودروی مدنظرتان را به صورت آنلاین، رایگان رزرو کنید. سعادت رنت، اجاره ماشین استانبول را با قیمت های رقابتی در مقابل سایر شرکت های بین المللی رنت خودرو استانبول، این امکان را برای متقاضیان ایرانی فراهم می‌کند تا بتوانند بدون نیاز به کارت های اعتباری و پرداخت دیپوزیت (برای خودروهای اقتصادی)، خودروی مدنظر خود را کرایه کنند.

شرایط اجاره ماشین در استانبول شامل گواهینامه بین المللی + پاسپورت + عکس بلیط می باشد که برای اطلاع دقیق می‌توانید به صفحه مدارک لازم برای اجاره خودرو در استانبول مراجعه کنید. 

 


A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۸۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۷۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۷۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۱,۵۰۰ ₺
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۹۵۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۹۴۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۹۳۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۱,۵۰۰ ₺
volkswagen jetta
2017 - 2015
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۹۵۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۹۴۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۹۳۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۲,۵۰۰ ₺
اجاره رنو تالیانت
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۹۵۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۹۴۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۹۳۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۱,۵۰۰ ₺
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۹۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۸۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۸۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۱,۵۰۰ ₺
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۹۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۸۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۸۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۱,۵۰۰ ₺
اجاره داچیا داستر
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۱,۲۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۱۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۱۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۱,۵۰۰ ₺
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۱,۱۵۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۱۴۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۱۳۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۱,۵۰۰ ₺
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۹۵۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۹۴۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۹۳۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۱,۵۰۰ ₺
اجاره فولکس واگن پولو
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۱,۱۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۰۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۰۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۳,۰۰۰ ₺
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۹۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۸۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۸۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۲,۵۰۰ ₺
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۱,۴۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۳۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۳۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۳,۰۰۰ ₺
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۱,۴۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۳۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۳۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۳,۰۰۰ ₺
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۱,۴۵۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۴۴۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۴۳۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۳,۰۰۰ ₺
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۱,۶۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۵۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۵۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۳,۰۰۰ ₺
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۱,۹۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۸۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۸۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۳,۰۰۰ ₺
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۱,۵۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۴۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۴۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۳,۰۰۰ ₺
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۱,۷۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۶۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۶۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۳,۰۰۰ ₺
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۲,۱۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۲,۰۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۲,۰۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۴,۰۰۰ ₺
A/C
A
4
5
3

از ۳ تا ۶ روز:۲,۵۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۲,۴۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۲,۴۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۴,۰۰۰ ₺
bmw x1
2020
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۲,۴۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۲,۳۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۲,۳۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۵,۰۰۰ ₺
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۲,۷۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۲,۶۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۲,۶۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۵,۰۰۰ ₺
bmw x5
2012
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۲,۷۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۲,۶۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۲,۶۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۶,۰۰۰ ₺
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۳,۳۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۳,۲۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۳,۲۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰ ₺
A/C
A
2
2
2

از ۳ تا ۶ روز:۴,۶۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۴,۵۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۴,۵۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰ ₺
chevrolet camaro
2018 - 2016
A/C
A
4
2
2

از ۳ تا ۶ روز:۶,۷۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۶,۶۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۶,۶۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۲۰,۰۰۰ ₺
A/C
A
4
5
4

از ۳ تا ۶ روز:۵,۳۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۵,۲۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۵,۲۸۰ ₺روزانه
مبلغ ضمانت ۱۵,۰۰۰ ₺

سوالات متداول

‎رزرو خودروهای بدون راننده فقط از طریق رزرو آنلاین ممکن است. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، می‌توانید از طریق واتس اپ با کارشناسان پشتیبانی ما در ساعات اداری ارتباط بگیرید و سوالات خود را مطرح نمایید.
کپی گواهینامه بین المللی+ کپی پاسپورت+ کپی ویزا توریستی+ پرداخت دیپوزیت
بسته به نوع خودرو درخواستی، مبلغی را به صورت نقدی یا ارزی در ضمانت شرکت قرار می دهید. این مبلغ در زمان رزرو آنلاین خودرو مشخص می‌شود. دیپوزیت (ودیعه نقدی ضمانت) بعد از پایان قرارداد اجاره همان لحظه به شما بازگردانده خواهد شد. .
بله، اجاره ون به دو صورت امکان پذیر است.خدمات اجاره ون با راننده برای ترانسفر فرودگاهی و اجاره ون بدون راننده به مدت 7 روز به شما عزیزان ارائه می‌شود.
محل تحویل و عودت ماشین به انتخاب شما در زمان رزرو مشخص می‌شود و بسته به محل مد نظر شما هزینه ترانسفر دریافت می‌گردد. تحویل خودرو در شعب دائمی سعادت رنت در ساعت اداری رایگان است.
‎طبق قرارداد فقط اجاره کننده خودرو می‌تواند در استانبول رانندگی کند. اگر قصد دارید فرد دیگری نیز رانندگی کند باید گواهینامه و کارت شناسایی آن شخص نیز در قرارداد ذکر شود که شامل هزینه مازاد خواهد بود. در صورتی که شخص دیگر از خودرو استفاده کند که در قرارداد اطلاعات وی درج نشده باشد بیمه هیچ پوششی را بر عهده نمی‌گیرد و مسئولیت پاسخگویی به پلیس راهنمایی و رانندگی بر عهده شما است.
بله، لطفا توجه داشته باشید که هزینه‌ی اجاره خوردو بر اساس کیلومتر طی شده محاسبه می‌شود.
متاسفانه در حال حاضر امکان اجاره خودرو در استانبول با راننده وجود ندارد؛ اما برای ترانسفر فرودگاهی به هر مکانی در استانبول می‌توانید از این خدمات استفاده کنید.
امکان اینکه این اتفاق پیش آید بسیار کم است، در صورتی که این اتفاق پیش آمد با همکاران ما تماس بگیرید و در لحظه خودرو تحویل داده خواهد شد.
خودرو را با دقت مورد بررسی قرار دهید؛ همچنین پاسپورت و گواهی‌نامه بین المللی همراه داشته باشید.
در ابتدا مطمئن شوید مشکلی برای سرنشینان خودرو پیش نیامده، سپس با پلیس تماس بگیرید و تا زمان رسیدن پلیس از صحنه فیلم برداری کنید و با پشتیبان سعادت رنت نیز در ارتباط باشید.
در زمان رزرو خودرو زمان اخذ و عودت خودروها مشخص می‌شود و در زمان و مکان مشخص شده باید خودرو را تحویل گرفته و برگردانید. در قسمت رزرو آنلاین وب‌سایت سعادت رنت این موضوع به صورت واضح مشخص است.
قیمت‌های خودروها داخل همین صفحه قابل مشاهده هستند و قیمت اجاره خودرو در استانبول کاملا بروز است.
هزینه‌ی کمتری را به نسبت کرایه تاکسی پرداخت می‌کنید و بدون محدودیت می‌توانید به مکان‌های گردشگری استانبول بروید و آزادی عمل کامل داشته باشید.
3 روز
بله بیمه دارند.
۱۵۰ کیلومتر خودروی لاکچری - ۲۰۰ کیلومتر خودروهای اقتصادی
بنزین و گازوئیل
از قسمت بالای همین صفحه می‌توانید برای رزرو آنلاین خودرو در استانبول اقدام کنید.
بهترین زمان دو هفته قبل از سفر است.

اجاره ماشین در استانبول با شرکت سعادت رنت

شعبه استانبول، یکی دیگر از شعب فعال سعادت رنت بعد از شعبه‌ ایران و دبی است که در سفر به این شهر می‌توانید از طریق رزرو آنلاین به راحتی در هر ساعت از شبانه روز ماشین‌های درخواستی خود را در هر نقطه از شهر تحویل بگیرید. ما حتی در فرودگاه استانبول نیز به فکر رفاه و آسایش شما بوده و آماده خدمات رسانی به هموطنان عزیزمان هستیم. 

اجاره خودرو بدون راننده در استانبول

در حال حاضر خدمات اجاره ماشین در استانبول در سعادت رنت فقط به صورت بدون راننده امکان پذیر است. با استفاده از اجاره خودرو استانبول می‌توانید با ماشین‌هایی لوکس و آخرین مدل در خیابان‌های استانبول گشت و گذار کرده و لذت رانندگی را در این شهر دیدنی تجربه کنید. توجه داشته باشید که مراحل رزرو خودرو بدون راننده به صورت آنلاین و رایگان انجام می‌شود. شما با طی کردن مراحل زیر می‌توانید برای اجاره روزانه ماشین در استانبول اقدام کرده و ماشین انتخابی خود را در لوکیشن مورد نظر تحویل بگیرید:

 • انتخاب ماشین مورد نظر
 • طی کردن مراحل رزرو آنلاین 
 • ارسال مدارک 
 • واریز مبلغ پیش پرداخت و دیپوزیت 
 • امضای قرارداد 
 • تحویل ماشین

مدارک و مراحل اجاره خودرو بدون راننده در استانبول

مراحل رزرو آنلاین اجاره ماشین در استانبول

پس از انتخاب خودروی موردنظرتان در وب‌سایت پیش‌رو، باید وارد مرحله‌ی رزرو آنلاین شوید که در ادامه به ترتیب به آن اشاره می‌شود:

 1.  مشخص نمودن محل، تاریخ و زمان تحویل و عودت خودرو 
 2.  انتخاب نوع بیمه (پایه، متوسط و CDW)
 3.  انتخاب تجهیزات اضافه در صورت لزوم (دوچرخه، صندلی کودک و...)

حال باید موارد بیان شده را در سایت تکمیل و ارسال کنید. کارشناسان ما این موارد را بررسی خواهند کرد و در صورت تایید اطلاعات، شما موظف به ارسال مدارک شخصی خود هستید. 

مدارک لازم برای اجاره ماشین در استانبول شامل:

 • گواهینامه ایرانی و گواهینامه بین المللی معتبر
 •  عکس و یا کپی پاسپورت
 •  عکس بلیط رفت به ترکیه
 •  بیعانه
 •  حداقل سن 19 سال
 • پرداخت دیپوزیت 

شرایط اجاره خودرو در ترکیه مشابه قوانین اجاره خودرو استانبول است، برای رزرو خودرو در ترکیه می‌توانید از طریق رزرو آنلاین در هر نقطه از ترکیه خودروی خود را تحویل بگیرید. 

اجاره ماهانه خودرو در استانبول

 یکی از آپشن‌های شرکت سعادت رنت، اجاره خودرو به صورت هفتگی و ماهانه در استانبول است. شما می‌توانید، خودروی مورد نظر خود را به صورت هفتگی و ماهانه اجاره کرده و در هزینه‌های خود صرفه جویی کنید.
این مورد یکی از بهترین گزینه‌ها برای افرادیست که می‌خواهند به مدت طولانی در استانبول اقامت داشته باشند. پس با توجه به مدت زمان اقامت در استانبول، ماشین مدنظر خود را رنت کرده و بدون هیچ نگرانی به کارهای خود رسیدگی کنید.
باید گفت که
تمامی خودروهای موجود در استانبول دارای بیمه کامل هستند و می‌توانید از بیمه های مازاد CDW بین المللی سعادت رنت استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اجاره ماهانه خودرو در استانبول به مقاله ما مراجعه کنید.

نحوه تحویل و عودت ماشین در استانبول

 محل تحویل و عودت خودرو بر اساس انتخاب شما تعیین می‌شود که با پرداخت هزینه ترانسفر می‌توانید از این قابلیت استفاده کنید. اما در صورتی که خودرو را در دفتر مرکزی تحویل وعودت دهید، دیگر نیازی به پرداخت هزینه ترانسفر نیست و به صورت رایگان محاسبه خواهد شد. 

خودروی انتخابی پس از امضای قرارداد در مکان مقرر در شهر استانبول به شما تحویل داده می‌شود. برای بازگرداندن خودرو نیز پس از اتمام قرارداد اجاره، در محل تعیین شده از شما باز پس گرفته خواهدشد. 

هنگام تحویل خودرو، دو نسخه قرارداد با مهر و امضای شرکت سعادت رنت توسط همکاران مجموعه در اختیار شما قرار می‌‌گیرد که شما موظف به امضای آن هستید که یک نسخه این قرارداد نزد شما و نسخه دیگر آن نزد نمایندگان شرکت خواهد ماند.

موارد یادداشت شده در قرارداد اجاره ماشین در استانبول به منظور رفع ابهام شما مشتریان عزیز است و شامل: مدت زمان اجاره، محل تحویل و عودت خودرو، مشخصات راننده، مشخصات خودرو، نوع بیمه و تجهیزات اضافی می‌باشد.

اطلاعات رانندگی با خودروهای اجاره ای در استانبول

هنگام رانندگی با خودروهای اجاره ای در استانبول حتما باید مدارکی نظیر بیمه نامه، کارت ماشین، گواهینامه بین المللی و ... به همراه داشته باشید. به همین دلیل در زمان اجاره خودرو حتما از معتبر بودن بیمه نامه خودرو اطمینان حاصل کنید و مدارک مربوطه را تحویل بگیرید. خودروهای سعادت رنت با دارا بودن بیمه نامه بدنه و مدارک معتبر، این اطمینان را برای شما حاصل می کنند که با خیال راحت در استانبول رانندگی کنید. همراه نداشتن مدارک گفته شده باعث توقف خودرو و جریمه های سنگین خواهد شد. در زمان تصادف یا بروز حادثه هرچه زودتر با کارشناسان شرکت اجاره ماشین استانبول سعادت رنت از طریق راه های ارتباطی مندرج در سایت تماس بگیرید.

شرایط و مدارک لازم برای اجاره ون در استانبول

خدمات اجاره ون در استانبول به صورت بدون راننده امکان‌پذیر است که می‌توانید از طریق سایت به رزرو آنلاین ون اقدام نمایید.

مراحل رزرو آنلاین ون در استانبول:

 •  مشخص نمودن محل، ساعت و تاریخ تحویل و عودت
 •  انتخاب نوع بیمه
 •  انتخاب تجهیزات اضافه (صندلی کودک، دوچرخه و...)
 • پس از طی مراحل فوق و در صورت موجود بودن ون در زمان موردنظر شما، همکاران ما از شما درخواست ارسال مدارک را خواهند داشت. مدارک لازم برای رنت ماشین در استانبول به صورت زیر است:
 •  انتخاب مدل ون (ظرفیت ون + راننده= 9 نفر)
 •  گواهی نامه بین المللی 
 •  پاسپورت
 •  پرداخت دیپوزیت 

برای آگاهی از شرایط اجاره خودرو در ترکیه می‌توانید به صفحه موردنظر مراجعه کنید و از شرایط و خدمات رنت خودرو در ترکیه که همانند رنت خودرو در استانبول است، اطلاعات لازم را کسب کنید.

قیمت اجاره ماشین در استانبول

 تمامی قیمت‌های مندرج در صفحه اجاره ماشین در استانبول به روز بوده و شما با مراجعه به سایت می‌توانید از جدیدترین و به‌روزترین قیمت‌های اجاره خودرو مطلع شوید. لازم به ذکر است که اجاره ماهانه خودرو در استانبول نسبت به اجاره روزانه ماشین در استانبول بسیار به صرفه‌تر خواهد بود.

 دیگر خدمات سعادت رنت، اجاره ماشین لوکس در استانبول است و به شما این امکان را می‌دهد تا خودروهایی چون بنز، لکسوس، لامبورگینی و ... را با هزینه‌ی مقرون به صرفه کرایه کنید. سعادت رنت ارزان‌ترین شرکت اجاره خودرو در استانبول است که خدمات متنوعی نظیر اجاره ماشین در فرودگاه استانبول، اجاره بنز در استانبول، اجاره ون در استانبول را به شما ارائه می‌دهد.

خدمات اجاره ماشین لوکس در استانبول به صورت بدون راننده به شما عزیزان عرضه می‌شود. همچنین قیمت اجاره ماشین در استانبول بسیار ارزان‌تر و به صرفه‌تر از تاکسی و وسایل نقلیه عمومی خواهد بود.

با اجاره خودرو استانبول می‌توانید به محض رسیدن به فرودگاه، ماشین مورد نظر خود را از نمایندگان ما تحویل بگیرید. ایرانیان به‌دلیل نداشتن کارت اعتباری نمی‌توانند به راحتی از خدمات اجاره خودرو استفاده کنند. سعادت رنت به عنوان اولین شرکت در زمینه‌ی سیستم رزرواسیون اجاره ارزان‌ترین ماشین در استانبول، شرایطی را فراهم کرده است تا مشتریان به راحتی بتوانند بدون نیاز به کارت اعتباری خودروی موردعلاقه خود را کرایه کنند.

اجاره ماشین لوکس در استانبول

برای اجاره ماشین لوکس در استانبول می‌توانید به لیست خودروهای موجود در سایت مراجعه کنید. خودروهایی مثل مرسدس بنز، پژو 3008، فوردپوما و ... در دسته خودروهای لوکس هستند که نسبت به دیگر خودروها از قیمت بالاتری برخوردار هستند. برای سفر به استانبول و تردد در سطح شهر حتما به خدمات اجاره خودرو نیاز پیدا خواهید کرد؛ چراکه هزینه تاکسی در این کشور بسیار بالا بوده و استفاده از آن اصلا به صرفه نیست. حتی اجاره خودرو لوکس در ترکیه برای شما به صرفه‌تر از تردد با تاکسی خواهد بود.

قوانین رانندگی در استانبول

 در زمان رانندگی با خودروهای اجاره‌ای در استانبول حتما باید مدارکی نظیر بیمه نامه، کارت ماشین، گواهینامه بین المللی و ... به همراه داشته باشید. به همین دلیل در زمان اجاره ماشین استانبول حتما از معتبر بودن بیمه نامه خودرو اطمینان حاصل کنید و مدارک مربوطه را تحویل بگیرید.

خودروهای سعادت رنت با دارا بودن بیمه نامه بدنه و مدارک معتبر، این اطمینان را برای شما حاصل می کند که با خیال راحت در این شهر رانندگی کنید و از سفر خود لذت ببرید. همراه نداشتن مدارک بیان شده باعث توقف خودرو و جریمه‌های سنگین خواهد شد. در زمان تصادف یا بروز حادثه، در اسرع وقت با کارشناسان ما در شرکت اجاره خودرو سعادت رنت تماس بگیرید.

قوانین رانندگی در استانبول

تابلوهای راهنمای رانندگی در کشور ترکیه در تمام خیابان های شهر موجود هستند. قوانین راهنمایی و رانندگی در استانبول با توجه به شرایط جوی نیز متفاوت است. به همین دلیل شما باید در زمان رانندگی با خودروهای اجاره ای در استانبول باید به این تابلوها توجه کنید. قوانین رانندگی در استانبول با قوانین در کشور ایران بسیار متفاوت است؛ به این دلیل در قسمت زیر به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم تا در هنگام رانندگی در این شهر به مشکل برنخورید.

 • محدودیت سرعت شهری: 50کیلومتر بر ساعت
 • محدودیت سرعت خارج از شهر: 90 کیلومتر بر ساعت
 • میانگین قیمت بنزین در کشور ترکیه : 1.02 یورو/لیتر
 • حداقل سن مجاز اجاره ماشین: 21
 • جهت رانندگی در ترکیه: فرمان ماشین سمت راست

حتما یک نسخه از قرارداد اجاره خودرو استانبول ، گواهینامه بین المللی رانندگی خود و بیمه خودرو را نیز هنگام رانندگی همراه خود داشته باشید.

در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که تعداد زیادی رنت کار در استانبول در حال فعالیت می باشند که خدمات متنوعی را عرضه می‌کنند. اما اعتماد در حوزه اجاره خودرو امری مهم است؛ چرا که شما باید خیالتان از هر نظر راحت باشد. سعادت رنت این اطمینان را به شما می دهد که از ابتدا در کنارتان بوده و به عنوان یک برند بین المللی و با ارائه قرارداد رسمی به تمام نگرانی‌های شما پایان می دهد.