اجاره خودرو در رشت

اجاره ماشین بدون راننده در رشت

اجاره ماشین در رشت بدون راننده دارای محدودیت کیلومتری روزانه بوده و حداقل تعداد روز اجاره هر خودرو 3 روز می باشد .

LX سمند تخفیف 24%

LX سمند

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 320000 240,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 310000 230,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 290000 220,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
رنو ال 90 تخفیف 24%

رنو ال 90

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 330000 250,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 320000 240,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 290000 220,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
پژو 206

پژو 206

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 350,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 340,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 330,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
206SD پژو

206SD پژو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 380,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 370,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 360,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
پژو پارس تخفیف 13%

پژو پارس

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 350000 330,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 345000 310,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 340000 295,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
رنو ال 90 اتومات

رنو ال 90 اتومات

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 480,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 470,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 450,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
پژو 207 هاچبک اتومات

پژو 207 هاچبک اتومات

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 525,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 515,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 490,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک

پژو 207 صندوقدار اتوماتیک

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 535,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 525,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 495,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
کیا سراتو

کیا سراتو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 590,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 580,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 560,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
هیوندای سانتافه نیو

هیوندای سانتافه نیو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 5
 • 3 تا 6 روز : 1,200,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 1,150,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 1,100,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
نیسان جوک توربو

نیسان جوک توربو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 950,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 900,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 850,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
کیا سورنتو

کیا سورنتو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 5
 • 3 تا 6 روز : 1,150,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 1,100,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 1,000,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
کیا اسپورتیج

کیا اسپورتیج

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 980,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 960,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 940,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
تویوتا لندکروز

تویوتا لندکروز

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 5
 • 3 تا 6 روز : 2,200,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 2,000,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 1,900,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
BMW X3

BMW X3

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 5
 • 3 تا 6 روز : 1,700,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 1,600,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 1,500,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
BMW X4

BMW X4

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 2,200,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 2,100,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 2,000,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
بنز s500

بنز s500

 • 3 تا 6 روز : 3,300,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 3,200,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 3,050,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
ون تویوتا هایس

ون تویوتا هایس

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 6
 • ظرفیت خودرو 11
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 840,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 790,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 770,000 تومان روزانه

اجاره ماشین با راننده در رشت

اجاره ماشین با راننده در رشت نیازی به مدرک نداشته وبا پرداخت کرایه، خودروهمراه با راننده دراختیارمشتری قرارمی گیرد.

S500 بنز

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 250,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 7,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 1,200,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

XC90 ولوو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • ساعتی درون شهری: 250,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 5,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 600,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

C200 بنز

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • ساعتی درون شهری: 120000 100,000 تومان
 • کیلومتری برون شهری: 4,500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 500,000 تومان

کمترین زمان سرویس با راننده 10 ساعت می باشد

اجاره ماشین عروس رشت

اجاره ماشین عروس رشت به دو صورت با راننده و بدون راننده موجود است وقیمت اجاره هرخودرو برای 15ساعت درطول روز میباشد.

هیوندای جنسیس

هیوندای جنسیس

 • قیمت با راننده: 500,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: 550,000 تومان
هیوندای النترا

هیوندای النترا

 • قیمت با راننده: 620000 550,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست
هیوندای سوناتا ال اف

هیوندای سوناتا ال اف

 • قیمت با راننده: 750000 700,000 تومان
 • قیمت بدون راننده: موجود نیست

تجهیزات اضافه

سوالات اجاره خودرو در رشت

 

شرایط بیمه و کیلومتر مجاز روزانه

 
  بیمه پایه بیمه متوسط CDW
بیمه سرقت کامل خودرو
تصادف شخص ثالث و سرنشینان خودرو
امداد جاده ای در کمتر از 45 دقیقه
بیمه سرقت لوازم خودرو
حفاظت از حوادث و تصادفات شخصی
تعویض رایگان خودرو در کمتر از 24 ساعت
بیمه لاستیک و شیشه و چراغ خودرو
هرگونه خسارت و بلایای طبیعی
افت قیمت و حق توقف در تعمیرگاه
ارائه هتل در زمانی نقص فنی خودرو
مسئولیت مالی مشتری تا سقف (خودرو اقتصادی) 14,000,000 8,000,000 4,000,000
مسئولیت مالی مشتری تا سقف (خودرولوکس) 45,000,000 30,000,000 15,000,000
قیمت بیمه برای خودرو های اقتصادی (تومان) رایگان 38,000 57,000
قیمت بیمه برای خودرو های لوکس (تومان) رایگان 220,000 360,000
 

اجاره خودرو رشت در سعادت رنت به صورت 24 ساعته در زمینه اجاره خودرو بدون راننده، اجاره خودرو با راننده، اجاره ماشین عروس رشت، اجاره ون رشت آماده خدمات رسانی است. قیمت کرایه ماشین در رشت بسیار مناسب بوده و دارای شرایط ویژه ای برای ساکنان این شهر می باشد. قیمت های مناسب ، پوشش کامل بیمه بدنه، خودروهای  تمیز، رزرو آنلاین، اجاره خودرو های ایرانی و خارجی، اجاره ماشین عروس تنها بخشی از خدمات سعادت رنت می باشد. اجاره ماشین رشت سعادت رنت را جست و جو کرده تا پول خود را 40% پس انداز کنید.

 بسیاری از اجاره کنندگان خودرو نمی دانند چگونه یک ماشین را اجاره کنند. آیا باید بیمه اضافی بگیرم؟ در مورد پرداخت سوخت چگونه است؟ آیا می توانم ماشین را در شهر دیگری تحویل بگیرم؟ ما به تمام سوالات شما پاسخ داده ایم.

جهت رزرو و اجاره خودرو
 
02144447679
 

خدمات اجاره خودرو رشت

سعادت رنت انواع خودروهای اقتصادی نظیر سمند، تیبا ، 206، 207 و اجاره پراید در رشت را موجود دارد. اما این خدمات به صورت مختلف ارائه می شود. خدمات اجاره ماشین در رشت به شکل های متعددی از جمله  اجاره خودرو بدون راننده یا با راننده، اجاره خودرو روزانه، اجاره ساعتی و هفتگی صورت می گیرد. بنابراین برای اجاره ماشین در رشت با همکاران ما در بخش پشتی بانی تماس گرفته و با توجه به بوجه خود و نیازتان بهترین خودرو را از لیست خودروهای سایت انتخاب کنید.

خدمات کرایه ماشین در رشت در انواع مختف نظیر

 • اجاره اتومبیل بدون راننده در رشت
 • اجاره ماشین در رشت با راننده
 • اجاره ماشین عروس در رشت
 • اجاره ون در رشت

 

قیمت اجاره خودرو در رشت 

قیمت اجاره خودرو در رشت، همانند سایر شهرهای دیگر با توجه به مدل خودرو و تعداد روزهای درخواستی مشتریان تعیین می شود.

آنچه مسلم است، سعادت رنت با در نظر گرفتن شرایط مشتریان خود، بهترین قیمت ها را و با بهترین خدمات ارائه می دهد. برای اجاره فقط تاریخ، مکان تحویل و بازگرداندن خودرو را برای ما مشخص کنید تا ارزانترین قیمت اجاره اتومبیل برای سفر خود را پیدا کنید. قیمت اجاره ماشین در رشت را می توانید با توجه به خدمات دریافتی خود در صفحه لیست قیمت خودروها مشاهده کنید. در بالا لینک مربوط به هر صفحه گذاشته شده که می توانید با کلیک وارد صفحه شده و قیمت ها را مشاهده کنید.

شرایط اجاره خودرو بدون راننده در رشت

در سعادت رنت علاوه براینکه میتوانید ماشین بدون راننده اجاره  کنید این امکان رو فراهم آورده ایم که اجاره خودرو با راننده را نیز تجربه کنید. اجاره ماشین با راننده بیشتر برای افرادی است که مدارک مورد نیاز برای اجاره خودرو را نداشته و یا برای سفر کاری و یا استقبال از مهمان نیاز به خودرو تشریفاتی دارند مناسب است.
برای اجاره خودرو با راننده در رشت به دلیل اینکه  در خواست خودرویی با راننده را دارید دیگر نیازی به ارائه هیچ نوع مدرکی نیست برای عقد قرار داد تنها کارت شناسایی شما مورد نیاز است. برای رزرو خودرو با راننده به شماره درج شده در بالا تماس گرفته و با تعیین تاریخ ، خودروی خود را رزرو نمائید.
درهنگام رزرو خودرو حتما درخواست خود را برای اجاره خودرو با راننده را اعلام کنید. خودرو همراه با راننده مجرب در تاریخ و مکان مشخص شده در اختیارتان قرار داده خواهد شد.

شرایط اجاره خودرو با راننده در رشت 

در سعادت رنت علاوه براینکه میتوانید ماشین بدون راننده اجاره  کنید این امکان رو فراهم آورده ایم که اجاره خودرو با راننده را نیز تجربه کنید. اجاره ماشین با راننده بیشتر برای افرادی است که مدارک مورد نیاز برای اجاره خودرو را نداشته و یا برای سفر کاری و یا استقبال از مهمان نیاز به خودرو تشریفاتی دارند مناسب است.
برای اجاره خودرو با راننده در رشت به دلیل اینکه  در خواست خودرویی با راننده را دارید دیگر نیازی به ارائه هیچ نوع مدرکی نیست برای عقد قرار داد تنها کارت شناسایی شما مورد نیاز است. برای رزرو خودرو با راننده به شماره درج شده در بالا تماس گرفته و با تعیین تاریخ ، خودروی خود را رزرو نمائید.
درهنگام رزرو خودرو حتما درخواست خود را برای اجاره خودرو با راننده را اعلام کنید. خودرو همراه با راننده مجرب در تاریخ و مکان مشخص شده در اختیارتان قرار داده خواهد شد.

شرایط اجاره ماشین عروس در رشت 

خدمات اجاره ماشین عروس با راننده در رشت دارای مزیت های زیادی است. یکی از مهمترین مزایای این نوع اجاره خودرو این است که دیگر نیازی به ارائه مدارک و چک برای ضمانت نخواهد بود. تمام ضمانت بر عهده خود راننده شرکت خواهد بود.
با اجاره ماشین عروس با راننده علاوه بر اینکه دیگر دغدغه ای برای وثیقه نخواهید داشت خیالتان نیز از بابت کارهای تحویل گرفتن خودرو، گل آرایی ماشین عروس  و رانندگی در خیابان های شلوغ شهر راحت خواهد بود. اجاره اتومبیل بدون راننده در رشت نیز مورد علاقه بسیاری از آقا دامادها است.
برای اجاره ماشین عروس در رشت بدون راننده، برای ضمانت خودرو یک فقره چک به ارزش خودرو دریافت می گردد. در صورت اجاره ماشین بدون راننده نماینده شرکت پس از تحویل خودرو در خودرویی دیگر تا پایان مراسم در کنارتان خواهد بود و پس از پایان مراسم پس از تحویل خودرو، چک ضمانت به شما عودت داده خواهد شد.

 خدمات مراسم نظیر دسته گل و تزئین ماشین عروس نیز جزو آپشن‌هایی است که در سعادت رنت برای عروس خانوم ها و آقا داماد ها در نظر گرفته شده است که می توانید با قیمت بسیار مناسب از ما دریافت کنید. برای بهره مندی از این خدمات می توانید در زمان قرار داد با همکاران با درمیان گذاشته.
برای اطلاع از قیمت و  آخرین خودروهای موجود برای کرایه ماشین عروس در رشت  به روی دکمه زیر کلیک کنید.

اجاره ون رشت

اجاره ون رشت به صورت ساعتی درون شهری و کیلومتری برون شهری موجود است که کمترین زمان اجاره تمام ون ها 5 ساعت می باشد.

از دیگر خدمات این مجموعه اجاره ون در رشت و شهرهای اطراف آن می باشد. ظرفیت ون معمولا بین  5 تا 14 نفر می باشد که بسته به نوع آن متفاوت می باشد. قیمت اجاره ون برای رشت به صورت دربستی و در کرایه دراز مدت به صورت توافقی می باشد.
شما می توانید پس از اعلام برنامه سفر خود به مشاوران قیمت را دریافت و پیش فاکتور دریافت کنید. تمامی ون های موجود در سعادت رنت در بالاترین سطح کیفی بوده و مجهز به  سیستم Wifi و صندلی کودک و تجهیزات مسافرتی می باشند.

مراحل اجاره خودرو در رشت

برای اجاره خودرو در رشت در قدم اول باید پس از انتخاب خودرو، تاریخ مورد نظرتان را برای اجاره ماشین به صورت تلفنی و یا از طریق تلگرام، واتساپ به کارشناسان ما اعلام کرده و پس دریافت قیمت دقیق خودرو مورد نظرتان را  رزرو کنید.
برای تحویل مدارک اجاره اتومبیل در رشت نیز طبق هماهنگی های انجام شده با همکاران، پس از امضای قرارداد و تحویل مدارک، اتومبیل مورد نظر را همراه با مدارک آن تحویل بگیرید. 
اگر نمی توانید حضوری برای ارائه مدارک و عقد قرار داد به شرکت مراجعه کنید می توانید در زمان تحویل خودرو مدارک را به نماینده ما تحویل و قرار داد را امضا کنید.

 • خودرو مورد نظر خود را از بین خودروهای موجود انتخاب کنید
 • پس از مشاهده مشخصات و قیمت خودرو از طریق شماره های درج شده در سایت تماس و یا از طریق واتساپ شرکت با ما ارتباط برقرار کنید.

خودرو به چه صورتی به شما تحویل داده می شود؟

 • خودرو به صورت کارواش شده و با کیفیت فنی عالی در اخیار شما قرار می گیرد.
 • بنزین خودرو نیز مشخص شده و به همان میزان دریافت خواهد شد
 • تحویل و دریافت خودرو در رشت به انتخاب شما در هر نقطه : دفتر سعادت رنت، محل اقامت و یا محل کار و درب خانه شما و یا در فرودگاه
 • شما دو گزینه دارید: یا محل انتخاب تحویل خودرو در نمایندگی یا در مناطق در خواستی شما در رشت انتخاب کنید. امکان تحویل خودرو در درب منزل، محل کار و یا فرودگاه رشت امکان دارد.

 

مدارک اجاره خودرو در رشت

مدارک لازم برای اجاره خودرو