اجاره ون

آماده برای اجاره
VAN Benz Vito
7
بنزین
4
اتوماتیک
2013-2016

 • سال ساخت : 2013-2016
 • قیمت ساعتی : 44.000T
 • قیمت بر حسب کیلومتر : 2.100T
 • قیمت سرویس در اختیار : توافقی


 • آماده برای اجاره
  VAN Haise
  13
  بنزین
  4
  دنده ای
  2013-2017

 • سال ساخت : 2013-2017
 • قیمت ساعتی : 41.000T
 • قیمت بر حسب کیلومتر : 2.000T
 • قیمت سرویس در اختیار : توافقی


 • آماده برای اجاره
  VAN Maxus V80
  17
  بنزین
  4
  دنده ای
  2016-2017

 • سال ساخت : 2016-2017
 • قیمت ساعتی : 39.000T
 • قیمت بر حسب کیلومتر : 1.900T
 • قیمت سرویس در اختیار : توافقی


 • آماده برای اجاره
  مینی بوس فیات دوکاتو
  18
  بنزین
  4
  دنده ای
  2016-2017

 • سال ساخت : 2016-2017
 • قیمت ساعتی : 60.000T
 • قیمت بر حسب کیلومتر : 3.000T
 • قیمت سرویس در اختیار : توافقی


 • آماده برای اجاره
  H350 هیوندای
  12
  بنزین
  3
  دنده ای
  1396

 • سال ساخت : 1396
 • قیمت ساعتی : 40000
 • قیمت بر حسب کیلومتر : 2000
 • قیمت سرویس در اختیار : توافقی