اجاره خودرو سعادت رنت
برگشت در محل تحویل

جزیره کیش

بدون راننده

اجاره مزدا 6
2017

از ۱ تا ۶ روز:۱,۰۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱,۰۲۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۹۹۰,۰۰۰ تومانروزانه

اجاره مزدا 6

مزدا 6 را می توانید به راحتی با سرعت از طریق رزرو آنلاین در کیش اجاره نمایید. برای رزرو می توانید در سایت اقدام کنید به طوری که شما محل و ساعت تحویل و عودت را ثبت کنید. بیمه و تجهیزات اضافه را انتخاب کنید. در صورتی که در زمان مورد نظر شما خودرو رزرو نباشد، درخواست شما تایید می شود و می توانید مدارک خود را بارگذاری کنید تا مورد بررسی همکاران سعادت رنت قرار گیرد. 

مزدا 6 را می توانید با قیمت مناسب بیمه متوسط یا CDW نمایید تا از خدمات بیشتر بیمه بهرمند شوید در این صورت شما بدون نگرانی و مشکلی به مسافرت خود بپردازید.