BMW X3

خودروی سواری

7 نظر 4.8
A/C A 4 7 5
  • تا 6 روز : 1,700,000 تومان
  • تا 20 روز : 1,600,000 تومان
  • بیش از 20 روز : 1,500,000 تومان

قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 41 - 16