BMW X4

خودروی سواری

1 نظر 5.0
  • تا 6 روز : 4,220,000 تومان
  • تا 20 روز : 4,190,000 تومان
  • بیش از 20 روز : 4,100,000 تومان

مبلغ 100 میلیون تومان برای ضمانت

قیمت ها به روز و حداقل کرایه 3 روزه

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 30 - 24