آریزو 5

خودروی سواری

1 نظر 5.0
A/C A 3 5 4
  • تا 6 روز : 790,000 تومان
  • تا 20 روز : 780,000 تومان
  • بیش از 20 روز : 760,000 تومان

مبلغ 10 میلیون تومان برای ضمانت

قیمت ها به روز و حداقل کرایه 3 روزه

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 37 - 20