ون تویوتا هایس بدون راننده

خودروی سواری

2 نظر 4.8
A/C M 6 14-12 4
  • تا 6 روز : 1,350,000 تومان
  • تا 20 روز : 1,300,000 تومان
  • بیش از 20 روز : 1,250,000 تومان

 

قیمت ها به روز و حداقل کرایه 3 روزه

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 30 - 6