ایران

اجاره هیوندای توسان

از ۳ تا ۶ روز:۱,۵۱۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۴۸۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۴۵۰,۰۰۰ تومانروزانه

کیش

اجاره هیوندای توسان

از ۱ تا ۶ روز:۱,۴۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱,۳۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱,۳۴۰,۰۰۰ تومانروزانه

اجاره هیوندای توسان

اجاره هیوندای توسان را با رزرو آنلاین سعادت رنت می توانید با سرعت و بدون هیچ نگرانی انجام دهید تا به کارهای شخصی و سفر خود رسیدگی کنید. برای رزرو آنلاین کافیست محل و ساعت تحویل و عودت را مشخص کنید تا با بررسی همکاران ما در صورت خالی بودن توسان در آن زمان، درخواست شما تایید خواهد شد و مدارک مورد نیاز را ارسال نمایید. توسان را می توانید با پرداخت مبلغ ناچیزی به دو روش بیمه متوسط و بیمه CDW، بیمه کنید. 

هیوندای توسان در مجموعه در مدل های 2014 الی 2018 می باشد که به مدت 2، 7، 20 روز می توانید با دیپوزیت 200 میلیون تومان به صورت با راننده و بدون راننده در سراسر ایران و کیش به راحتی اجاره کنید.