بنز s500

خودروی سواری

1 نظر 5.0
  • تا 6 روز : 2,200,000 تومان
  • تا 20 روز : 2,100,000 تومان
  • بیش از 20 روز : 1,950,000 تومان

قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 45 + 13