هیوندای توسان

خودروی سواری

1 نظر 5.0
A/C A 4 5
  • تا 6 روز : 980,000 تومان
  • تا 20 روز : 950,000 تومان
  • بیش از 20 روز : 800,000 تومان

 قیمت ماهیانه : 34.000.000 تومان
قیمت ها به روز و حداقل اجاره 3 روزه

                                                                                                                                                                     

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 33 - 8