هیوندای توسان

خودروی سواری

1 نظر 5.0
A/C A 4 5
  • تا 6 روز : 1,100,000 تومان
  • تا 20 روز : 1,000,000 تومان
  • بیش از 20 روز : 980,000 تومان

مبلغ 20 میلیون تومان برای ضمانت

قیمت ها به روز و حداقل کرایه 3 روزه

                                                                                                                                                                     

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 38 - 11