اجاره خودرو در تهران
برگشت در محل تحویل

 

جزیره کیش

بدون راننده

اجاره فورد موستانگ کانورتیبل
2012

از ۱ تا ۶ روز:۳,۸۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۳,۷۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۳,۷۴۰,۰۰۰ تومانروزانه

اجاره فورد موستانگ کانورتیبل