اجاره خودرو در تهران
برگشت در محل تحویل

جزیره کیش

بدون راننده

اجاره بی ام وی 230 آی
2018

از ۱ تا ۶ روز:۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومانروزانه