اجاره خودرو سعادت رنت
برگشت در محل تحویل

BMW 330i

اجاره ماشین عروس بی ام و 330

اجاره ماشین عروس بی ام و 330

اجاره ماشین عروس bmw 330 به صورت  با راننده و بدون راننده، خدمات رسانی در سعادت رنت موجود است.اجاره ماشین عروس بدون راننده بی ام و 330 نیاز به ارائه مدارکی از سوی اجاره کننده خودرو دارد. برای اجاره خودرو با راننده نیاز به ارائه هیچ نوع مدرکی ندارید.در صورت اجاره ماشین عروس BMW 330I با راننده ، نیازی به ارائه چک ضمانت نمی باشد و کلیه مسئولیت ماشین عروس به عهده راننده این مجموعه می باشد.
شما می توانید به راحتی بدون هیج نوع مدرکی این خودرو را اجاره کنید. اما اجاره ماشین عروس bmw330 بدون راننده دارای شرایط و ارائه مدرک است که در زیر به آن اشاره شده است.در مجموعه سعادت رنت نیاز به پرداخت هیچ گونه هزینه مازاد و پنهانی نیست.

 شرایط اجاره ماشین عروس بی ام و 330 بدون راننده

1-  در صورت کرایه ماشین عروس بدون راننده ، بابت ضمانت یک فقره چک به ارزش خودرو دریافت می گردد که در پایان مراسم به شما بازگردانده خواهد شد.
2- اجاره ماشین عروس بی ام و 330 از ساعت 9 صبح الی 12  شب (15 ساعت در روز) می باشد.
3- نرخ هرساعت مازاد ارائه شده در اجاره ماشین عروس متغیر می باشد.
4- درصورت خارج شدن از محدوده شهری تهران با توجه به مدل ماشین انتخاب شده، مبلغی به عنوان خروجی از تهران محاسبه می گردد.