اجاره خودرو در فرودگاه کیش
برگشت در محل تحویل

اجاره ماشین در فرودگاه کیش

اجاره خودرو  در فرودگاه سعادت رنت کسب رتبه یک رضایتمندی مشتری از نظر TRIPADVISOR و GOOGLEREVIEW را مهمترین دستاورد خود در سالیان متوالی می داند. شرکت بین المللی اجاره خودرو سعادت رنت به شماره ثبت 510966 در ایران و شماره ثبتی 999723 در امارات تنها رنتکار در ایران است که دارای بزرگترین و متنوع ترین ناوگان اجاره ماشین های با کیفیت و مدل بالاست. سعادت رنت دارای چندین شعب فعال و دائمی در شهرهای مختلف ایران، جزیره کیش، دبی و استانبول می باشد و ما همچنان در تلاش برای گسترش شعب و ناوگان کرایه خودرو خود در دیگر شهر و کشور ها هستیم. تنها هدف سعادت رنت ارائه خدمات کرایه ماشین فراتر از انتظارات شماست.

اجاره خودرو در فرودگاه کیش شامل تمام سرویس کرایه ماشین بدون راننده می باشد که به شما بالاترین کیفیت خدمات و پایین ترین قیمت را تضمین می کند.


hyundai accent 2017
A/C
A
4
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۱,۶۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱,۵۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱,۵۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
nissan juke
2014-2016
A/C
A
4
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۱,۵۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱,۴۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱,۴۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره خودرو سراتو
kia cerato
2019 - 2014
A/C
A
4
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۱,۷۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱,۶۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱,۶۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
hyundai elantra
2023 - 2014
A/C
A
4
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۱,۷۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱,۶۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱,۶۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A

از ۱ تا ۶ روز:۱,۸۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱,۸۲۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱,۷۹۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره کیا اپتیما
kia optima III
2016 - 2012
A/C
A
4
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۱,۷۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱,۶۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱,۶۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره اپتیماIV
A/C
A
4
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۲,۱۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۲,۰۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۲,۰۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره کیا اسپورتیج
kia sportage
2016 - 2012
A/C
A
4
5
4

از ۱ تا ۶ روز:۲,۱۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۲,۰۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۲,۰۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
5
4

از ۱ تا ۶ روز:۲,۱۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۲,۰۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۲,۰۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره هیوندای سانتافه
hyundai santafe
2017 - 2014
A/C
A
4
7
4

از ۱ تا ۶ روز:۲,۴۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۲,۳۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۲,۳۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
hyundai tucson
2018 - 2014
A/C
A
4
5
4

از ۱ تا ۶ روز:۲,۱۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۲,۰۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۲,۰۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
7
4

از ۱ تا ۶ روز:۲,۴۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۲,۳۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۲,۳۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
2
4
3

از ۱ تا ۶ روز:۳,۸۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۳,۷۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۴,۱۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۴,۰۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۴,۰۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
toyota fj
2013 - 2010
A/C
A
2
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۳,۹۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۳,۸۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۳,۸۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
2
5
2

از ۱ تا ۶ روز:۴,۱۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۴,۰۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۴,۰۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
5
5

از ۱ تا ۶ روز:۵,۵۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۵,۴۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۵,۴۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
2
2

از ۱ تا ۶ روز:۴,۵۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۴,۴۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۴,۴۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
2
2
3

از ۱ تا ۶ روز:۴,۳۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۴,۲۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۴,۲۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
8
5

از ۱ تا ۶ روز:۳,۹۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۳,۸۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۳,۸۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
7
4

از ۱ تا ۶ روز:۴,۳۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۴,۲۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۴,۲۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
8
4

از ۱ تا ۶ روز:۵,۴۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۵,۳۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۵,۳۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
2
5
2

از ۱ تا ۶ روز:۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۹,۵۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۹,۴۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۹,۳۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
5
3

از ۱ تا ۶ روز:۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
5
2

از ۱ تا ۶ روز:۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
4
5
4

از ۱ تا ۶ روز:۱۸,۷۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱۸,۷۲۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱۸,۶۹۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
A/C
A
2
2
2

از ۱ تا ۶ روز:۲۶,۷۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۲۶,۶۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۲۶,۶۴۰,۰۰۰ تومانروزانه
مبلغ ضمانت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

رزرو خودروهای بدون راننده فقط از طریق رزرو آنلاین ممکن می باشد. پس از ثبت درخواست شما به صورت آنلاین در سایت کارشناسان ما کمتر از 6 ساعت با شما تماس میگیرند و پس از تایید نهایی مبلغی را به عنوان ودیعه از شما دریافت می شود و رزرو شما نهایی خواهد شد.
گواهینامه رانندگی+ کارت شناسایی معتبر+ واریز دیپوزیت تعیین شده+ مبلغ 500 هزار تومان به عنوان ودیعه خلافی که بعد از 25 روز کاری به شما عودت داده می شود.
حداقل مدت زمان اجاره خودرو در فرودگاه کیش 24 ساعت می باشد و کمتر ازاین زمان می بایست هزینه 24 ساعت پرداخت شود.
بسته به نوع خودرو درخواستی شما مبلغی به عنوان دیپوزیت به صورت نقدی در ضمانت شرکت قرار می دهید. این مبالغ در زمان رزرو آنلاین خودرو مشخص شده است. دیپوزیت (ودیعه نقدی ضمانت) بعد از پایان اجاره همان لحظه به شما بازگردانده می شود و مبلغ 500 هزار تومان آن بعد از 25 روز کاری بعد از استعلام خلافی به شما عودت داده خواهد شد.
تحویل و عودت خودرو در کیش بسته به انتخاب شما، میتوانیم هر کجا که نیاز داشته باشید خودرو به شما تحویل و یا عودت دهیم. در نظر داشته باشید خودرو های شعبه کیش سعادت رنت را نمی توانید از جزیره خارج نمایید.
تمامی خودرو های سعادت رنت دارای بیمه بدنه و شخص ثالث می باشند. در صورت بروز تصادف؛ قسمتی از مبلغ خسارت برعهده مشتری و مابقی مبلغ برعهده بیمه می باشد.

یکی از خدمات مهم سعادت رنت اجاره خودرو در فرودگاه های بین المللی نظیر اجاره خودرو در فرودگاه امام، کیش و ... است. برای اجاره ماشین در فرودگاه کیش نیاز به مدارکی است که در زمان رنت خودرو باید آنها را به شرکت تحویل دهید. مدارک لازم برای اجاره خودرو در فرودگاه کیش بسیار آسان بوده و خودرو های موجود تنها با پرداخت مبلغی برای ودیعه قابل رنت است.

در زیر مدارک و شرایط اجاره خودرو در کیش را برای شما عزیزانی که مسافر هستید و قصد کرایه خودرو در این جزیره زیبا را دارید، آورده ایم تا قبل از سفر، ماشین مورد نظرتان را رزرو کنید.

 • کارت شناسایی
 • گواهینامه رانندگی
 • پرداخت دیپوزیت (زیر هر خودرو یادداشت شده است)
 • ارسال عکس بلیط

برای اجاره خودرو فرودگاه کیش شرایطی آسان در نظر گرفته شده است که باید قبل از کرایه ماشین از آن مطلع باشید.

 • اجاره خودرو به صورت آنلاین از طریق سایت انجام می شود.
 • مدت زمان اجاره روزانه 24 ساعت می باشد.
 • هزینه بنزین خودرو به عهده اجاره کننده می باشد که در صورت داشتن کارت سوخت می توانید از آن استفاده کرده.
 • مبلغ 500 هزارتومان بابت جرائم احتمالی راهنمایی و رانندگی به مدت حداقل 25 روزه کاری نزد شرکت باقی خواهند ماند و پس از مشخص شدن وضعیت خلافی خودرو به شما عودت داده خواهد شد.
 • اجاره خودرو در کیش فقط به صورت بدون راننده می باشد به همین دلیل قیمت های درج شده برای اجاره ماشین در کیش بدون راننده است. 
 • در صورت خرابی خودرو امداد جاده ای در کمتر از 45 دقیقه انجام می گردد و در صورت عدم رفع خرابی در کمتر از 24 ساعت خودرو به صورت رایگان تعویض میگردد.
 • در صورت تصادف میبایست حتما کروکی خودرو توسط مشتری از پلیس راه دریافت گردد و در غیر این صورت تمامی خسارت بر عهده مشتری می باشد.
 • رزرو به منزله رزرو قطعی خودرو نمیباشد و میبایست مدارک شما توسط کارشناسان شرکت تایید شود.
 • تحویل خودرو در فرودگاه کیش خواهد بود و هیچ هزینه ای از شما دریافت نخواهد شد.

با توجه به هماهنگی های انجام شده با همکاران ما قبل از نشستن پرواز شما نماینده ما در سالن انتظار با گرفتن پلاکاردی که مشخصات شما نوشته شده است، منتظر شما هستند تا خودرو را به شما تحویل دهند. 

سعادت رنت اجاره دهنده انواع خودروهای خارجی در جزیره کیش با قیمت و شرایط استثنایی می باشد. تحویل اتومبیل در هر مکانی که مد نظر شما باشد (معمولا در فرودگاه یا محل اقامت) بدون دریافت هزینه ترانسفر صورت می گیرد. خودروهای اجاره ای در کیش همراه با قیمت در بالا نام برده شده است که بدون ارائه چک به صورت قرارداد رسمی (9 درصد مالیات) به مدت 24 ساعت اجاره داده می شوند. قرارداد رسمی شامل اطلاعات خودرو، مشخصات راننده، نوع بیمه، تجهیزات اضافه، و مدت زمان اجاره می باشد که در دو نسخه تهیه شده است که شما پس از امضای هر دو یکی را به شرکت و دیگری را تا پایان اجاره میباست نزد خود نگهداری نمایید. 

برای رزرو آنلاین خودرو در فرودگاه کیش، پس از انتخاب خودرو مراحل زیر را طی نمایید:

1- مشخص کردن ساعت، تاریخ، محل تحویل و عودت خودرو 

2- انتخاب نوع بیمه 

3- انتخاب تجهیزات اضافه (دوچرخه، صندلی کودک و...)

پس از وارد کردن موارد فوق، درخواست شما ثبت و توسط همکاران ما بررسی خواهد شد. درصورت آزاد بودن خودرو در زمان مشخص شده، همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت و می توانید مدارک را بارگذاری نمایید.