اجاره خودرو در اراک

قیمت اجاره ماشین در اراک

قیمت اجاره خودرو بدون راننده در اراک به ازای هر 24 ساعت می باشد که بعضی از خودروها شامل تخفیف ویژه است.

LX سمند تخفیف 24%

LX سمند

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 320000 240,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 310000 230,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 290000 220,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
رنو ال 90 تخفیف 24%

رنو ال 90

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 330000 250,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 320000 240,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 290000 220,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
پژو 206

پژو 206

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 350,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 340,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 330,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
206SD پژو

206SD پژو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 380,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 370,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 360,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
پژو پارس تخفیف 13%

پژو پارس

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 350000 330,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 345000 310,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 340000 295,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
رنو ال 90 اتومات

رنو ال 90 اتومات

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 480,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 470,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 450,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
پژو 207 هاچبک اتومات

پژو 207 هاچبک اتومات

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 2
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 525,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 515,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 490,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک

پژو 207 صندوقدار اتوماتیک

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 535,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 525,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 495,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
کیا سراتو

کیا سراتو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 590,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 580,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 560,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
هیوندای سانتافه نیو

هیوندای سانتافه نیو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 5
 • 3 تا 6 روز : 1,200,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 1,150,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 1,100,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
نیسان جوک توربو

نیسان جوک توربو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 1,100,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 1,050,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 1,000,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
کیا سورنتو

کیا سورنتو

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 5
 • 3 تا 6 روز : 1,150,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 1,100,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 1,000,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
کیا اسپورتیج

کیا اسپورتیج

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 3
 • ظرفیت خودرو 5
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 980,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 960,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 940,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
تویوتا لندکروز

تویوتا لندکروز

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 5
 • 3 تا 6 روز : 2,200,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 2,000,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 1,900,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
BMW X3

BMW X3

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 5
 • 3 تا 6 روز : 2,200,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 2,100,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 2,000,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
BMW X4

BMW X4

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو A
 • ظرفیت چمدان بزرگ 4
 • ظرفیت خودرو 7
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 2,200,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 2,100,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 2,000,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
بنز s500

بنز s500

 • 3 تا 6 روز : 3,300,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 3,200,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 3,050,000 تومان روزانه
قیمت ها به روز شده میباشد
حداقل مدت زمان اجاره 3 روز است
ون تویوتا هایس

ون تویوتا هایس

 • سیستم تهویه هوا A/C
 • سیستم دنده خودرو M
 • ظرفیت چمدان بزرگ 6
 • ظرفیت خودرو 11
 • تعداد درب خودرو 4
 • 3 تا 6 روز : 980,000 تومان روزانه
 • 6 تا 20 روز : 960,000 تومان روزانه
 • بیش از 20 روز : 940,000 تومان روزانه

تجهیزات اضافه

سوالات اجاره خودرو در اراک

 

شرایط بیمه و کیلومتر مجاز روزانه

 
  بیمه پایه بیمه متوسط بیمه طلایی
کیلومتر مجاز روزانه خودرو ایرانی250 | خارجی 200
بیمه سرقت خودرو
بیمه تصادفات و سرنشینان خودرو
امداد جاده ای رایگان در کمتر از 45 دقیقه
کیلومتر مجاز روزانه خودرو ایرانی350 | خارجی 300
تعویض رایگان خودرو در کمتر از 24 ساعت
حفاظت از حوادث و تصادفات شخصی
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه لاستیک و شیشه های خودرو
ارائه هتل در زمانی نقص فنی خودرو
مسئولیت مالی برای خودرو های اقتصادی 12,000,000 6,000,000 3,000,000
مسئولیت مالی برای خودرو های لوکس و شاسی بلند 45,000,000 30,000,000 15,000,000
قیمت بیمه برای خودرو های اقتصادی ( تومان ) رایگان 57,000 97,000
قیمت بیمه برای خودرو های خارجی ( تومان ) رایگان 340,000 0
 

اجاره خودرو در اراک به راحتی و با شرایط آسان در شرکت سعادت رنت با قیمت های ارزان قابل دسترس است. ماشین های اجاره ای در اراک شامل خودروهای بدون راننده، با راننده ، ون و ماشین عروس است. کلیه ماشین های موجود برای کرایه ماشین در اراک دارای بیمه بدنه بوده و تمام مراحل رزرو رایگان می باشد. قیمت اجاره ماشین در اراک همواره دارای تخفیف بوده چرا که سعادت رنت مالک تمام خودروهای خود بوده و هیچ واسطه ای برای اجاره ماشین ندارد.برای کرایه ماشین در اراک باید شرایطی که در پایین ذکر شده است را مطالعه کنید ما صفر تا صد اجاره ماشین اراک را برای شما ذکر کرده ایم.

خدمات اجاره خودرو در اراک 

خدمات اجاره ماشین در اراک در زیر ذکر شده که هر یک شرایط مربوط به خود را دارند . حتما قبل ازاجاره ماشین شرایط را مطالعه کنید.

 • اجاره خودرو بدون راننده در اراک
 • اجاره خودرو با در اراک
 • کرایه ون در اراک 
 • اجاره ماشین عروس در اراک


اجاره خودرو بدون راننده در اراک

اجاره خودرو بدون راننده در اراک شامل ماشین های خارجی و داخلی است که حداکثر زمان اجاره آن ها 3 روز است. برای اجاره ماشین بدون راننده  باید به موارد زیر دقت کنید. 

شرایط اجاره خودرو در اراک

برای اجاره خودرو بدون راننده شما می توانید روزانه ، هفتگی و ماهانه ماشین مورد نیازتان را اجاره کنید. در صورت اجاره ماشین در اراک به صورت بلند مدت می توانید از شرایط تخفیف آن بهره مند شوید. برای اجاره ماشین بدون راننده باید مدارک لازم و شرایط را قبل از کرایه ماشین مطلع باشید تا دچادر مشکلی نشوید. در زیر تمام شرایط و قوانین ذکر شده است از بیمه تا کیلومتر مجاز خودروها.

 • شرایط حداقل زمان اجاره ماشین در اراک 

حداقل تعداد روز اجاره خودرو بدون راننده در اراک 3روز می باشد.

 • شرایط کیلومتر مجاز اجاره خودرو در اراک 

خودرو های بدون راننده دارای محدودیت کیلومتری روزانه می باشند که برای تمامی خودرو ها 250 کیلومتر است. 

 •  شرایط بیمه اجاره ماشین در اراک 

 تمامی خودرو ها تحت پوشش کامل بیمه بدنه ، CDW قرار داشته و در طول مدت قرارداد، شرکت‌های بیمه طرف قرارداد، پشتیبان مشتریان ما هستند

 • شرایط بنزین اجاره اتومبیل در اراک 

بنزين خودرو اجاره ای در اراک به عهده ي مشتري است. خودرو با باك پر تحويل داده می شود و با باك پر تحويل گرفته می شود.(البته اگر ماشین را با باك پر تحويل ندهید هم مشكلي نيست ميتوانید هزينه بنزين را پرداخت كنید)

 • شرایط پرداخت هزینه اجاره ماشین بدون راننده در اراک 

 رزرو و لغو رزرو خودرو در سعادت رنت به صورت رایگان می باشد.

 شرایط پرداخت هزینه اجاره خودرو بدون راننده به این صورت می باشد که در زمان تحویل خودرو و بستن قرار داد، کل مبلغ کرایه همراه با مبلغی به عنوان دیپوزیت به نسبت قیمت خودرو از متقاضی اجاره کننده دریافت می گردد.

قابل ذکر است که تمامی مبلغ دیپوزیت پس از عودت خودرو به صورت کامل به مشتری برگردانده می شود. به جز 200 تا 500 هزار تومان که نزد شرکت باقی خواهد ماند که پس از 15 روز و مشخص شدن وضعیت خلافی پول شما بازگردانده خواهد شد.

مدارک لازم برای اجاره خودرو در اراک 

مدارک لازم برای اجاره خودرو در اراک تنها برای ماشین های بدون راننده نیاز است. یعنی شما در صورت اجاره ماشین با راننده در اراک نیاز به تحویل مدرک ندارید. برای اجاره ماشین بدون راننده در اراک مدارک زیر مورد نیاز است.

مدارک مورد نیاز برای اجاره خودرو بدون راننده : 

شرایط سنی مورد نیاز :

 • داشتن حداقل سن 20 سال برای اجار خودرو الزامی می باشد.

گواهینامه رانندگی :

 • گواهینامه رانندگی معتبرفرد متقاضی اجاره خودرو با حداقل اعتبار زمانی 6 ماه

مدارک شناسایی مورد نیاز :

 • کارت شناسایی معتبر

مدارک احراز موقعیت شغلی :

 • گواهی معتبر اشتغال به کاربرای احراز محل شغلی و یا محل سکونت شخص اجاره کننده خودرو .
 • (گواهي شغلي يعني: فيش حقوقي، جواز كسب، مجوز ساخت ساختمان، اجاره نامه مغازه، نامه در سربرگ رسمي شركت با مهر و امضاء يا هر چيزي كه نشان دهنده ي شغل شما باشد، صرفا كارمند بودن مهم نيست، داشتن شغل مهم است.)

شرایط پرداخت کرایه و ودیعه نقدی (دیپوزیت) و چک :

 • یک فقره چک یا سفته به مبلغ خودرو
 • پرداخت کل مبلغ کرایه در زمان تحویل خودرو از طریق پرداخت نقدی و یا کارت های اعتباری.
 • پرداخت مبلغی به عنوان ودیعه نقدی (دیپوزیت) که با توجه به نوع خودرو های درخواستی متفاوت می باشد.
 • در صورت داشتن چک صیاد نیاز به پرداخت ودیعه نقدی (دیپوریت) نیست.
 • مبلغ ودیعه نقدی (دیپوزیت) در زمان عودت خودرو به مشتری بازگردانده می شود.
   

اجاره خودرو با راننده در اراک

اجاره خودرو با راننده در اراک  شامل خودروهای لوکس تشریفاتی می باشد که از اجاره ساعتی درون شهری تا کیلومتری برون شهری امکان پذیر است.
 قیمت اجاره ماشین با راننده در اراک برای 10 ساعت در طول روز می باشد ولی ساعت اضافه برآن شامل هزینه اضافی است که به صورت ساعتی محاسبه می شود.

شرایط  اجاره ماشین در اراک با راننده
 

 • کرایه خودرو در اراک با راننده نیاز به مدرک نداشته.
 • برای اجاره ماشین با راننده برای قطعی شدن رزرو نیاز به پرداخت بیعانه می باشد.
 • در اجاره ماشین باراننده هزینه جای خواب و غذا برای هر روز جداگانه می باشد ولی اگر خودتان می توانید فراهم کنید نیازی نیست این هزینه رو پرداخت کنید.
 • رانندگان مجموعه جوان هستند ولی همه خوش اخلاق و مرتب و آموزش دیده مخصوص تشریفات هستند.
 • تمامی خودرو های این مجموعه مجهز به سیستم Wifi ، صندلی کودک و تجهیزات مسافرتی می باشد. در صورت نیاز می توانید درخواست امکانات مورد نیاز خود را به دفتر مرکزی قبل از سفر خود اعلام نمایید.
 • ادارات و ارگان های خصوصی ، دولتی و نیمه دولتی که نیاز به خودرو هایی با تعداد بالا از یک برند و یک رنگ دارند می بایست حداقل از 4 روز قبل جهت رزرو تماس حاصل نمایند.کارشناسان ما هماهنگی های لازم را به عمل خواهند آورد.
 •  پرداخت حداقل نیمی از هزینه سرویس برای خودروهای لوکس مانند بنز اس 500 یا لندکروز 

کرایه ون در اراک 

کرایه ون در اراک شامل ون های بدون راننده و با راننده است که می توانید از 5 ساعت تا هر تعداد روزی که میخواهید آنها را اجاره کنید.


شرایط اجاره ون اراک 
 

 • حداقل زمان اجاره ون 5 ساعت می باشد.
 • کیلومتر مجاز ون بدون راننده روزانه 200 کیلومتر است 
 • داشتن گواهینامه پایه دو برای اجاره ون بدون راننده (اجازه رانندگی خودروهای بیش از 8 نفر ظرفیت)
 • یک چک به ارزش خودرو و مدرک شغلی برای اجاره ون بدون راننده در اراک
 • هزینه سرویس  بر اساس نوع ون ساعتی محاسبه میشود
 • اجاره ون با راننده در اراک نیاز به هیچ نوع مدرکی نداشته و تنها با پرداخت بیعانه سرویس کافی است 

     

اجاره ماشین عروس در اراک

اجاره ماشین عروس در اراک شامل خودروهای لوکس با قیمت مناسب است که به صورت بدون راننده و با راننده می باشد.
در صورتی که نیاز به خروج ماشین عروس از شهر اراک است  شرکت هزینه ای را به عنوان خروجی از شما دریافت خواهد کرد. قیمت اجاره ماشین عروس در اراک برای 15 ساعت است. نرخ های اجاره ماشین عروس برای 15 ساعت در طول روز میباشد ؛ که به ازای هر ساعت مازاد قبل از ساعت 9 صبح 10% کرایه و بعد از ساعت 12شب ، 100 الی 150 هزار تومان هرساعت محاسبه خواهد شد .
 

نظرات کاربران
نتیجه فرمول: 31 + 13