اجاره خودرو بدون راننده

لیست قیمت اجاره خودرو (بدون راننده)

پراید 131-132
پراید 131-132
 • نوع خودرو : پراید 131-132
 • سال ساخت : 1395
 • 3 تا 6 روز(روزانه): 60,000 تومان
 • 7 تا 20 روز(روزانه): 55,000 تومان
 • 20 تا 30 روز(روزانه): 50,000 تومان
 • رنگ : سفید|نقره ای
آماده اجاره
پژو 405
پژو 405
 • نوع خودرو : پژو 405
 • سال ساخت : 1395
 • 3 تا 6 روز(روزانه): 95,000 تومان
 • 7 تا 20 روز(روزانه): 85,000 تومان
 • 20 تا 30 روز(روزانه): 75,000 تومان
 • رنگ : نقره ای|خاکستری
آماده اجاره
پژو 206
پژو 206
 • نوع خودرو : پژو 206
 • سال ساخت : 1395-1396
 • 3 تا 6 روز(روزانه): 100,000 تومان
 • 7 تا 20 روز(روزانه): 90,000 تومان
 • 20 تا 30 روز(روزانه): 85,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری|مشکی
آماده اجاره
پژو پارس TU5
پژو پارس TU5
 • نوع خودرو : پژو پارس TU5
 • سال ساخت : 1395-1396
 • 3 تا 6 روز(روزانه): 120,000 تومان
 • 7 تا 20 روز(روزانه): 110,000 تومان
 • 20 تا 30 روز(روزانه): 95,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
آماده اجاره
پژو 206 SD
پژو 206 SD
 • نوع خودرو : پژو 206 SD
 • سال ساخت : 1395
 • 3 تا 6 روز(روزانه): 110,000 تومان
 • 7 تا 20 روز(روزانه): 95,000 تومان
 • 20 تا 30 روز(روزانه): 90,000 تومان
 • رنگ : سفید|مشکی|خاکستری
آماده اجاره
 L90 اتوماتیک
L90 اتوماتیک
 • نوع خودرو : L90 اتوماتیک
 • سال ساخت : 1396
 • 3 تا 6 روز(روزانه): 140,000 تومان
 • 7 تا 20 روز(روزانه): 130,000 تومان
 • 20 تا 30 روز(روزانه): 120,000 تومان
 • رنگ : سفید
آماده اجاره
Samand LX
Samand LX
 • نوع خودرو : Samand LX
 • سال ساخت : 1396
 • 3 تا 6 روز(روزانه): 95,000 تومان
 • 7 تا 20 روز(روزانه): 85,000 تومان
 • 20 تا 30 روز(روزانه): 80,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
آماده اجاره
پژو 207 اتوماتیک
پژو 207 اتوماتیک
 • نوع خودرو : پژو 207 اتوماتیک
 • سال ساخت : 1396
 • 3 تا 6 روز(روزانه): 130,000 تومان
 • 7 تا 20 روز(روزانه): 120,000 تومان
 • 20 تا 30 روز(روزانه): 110,000 تومان
 • رنگ : سفید|مشکی
آماده اجاره
mazda3 new automatic
mazda3 new automatic
 • نوع خودرو : mazda3 new automatic
 • سال ساخت : 1394
 • 3 تا 6 روز(روزانه): 270,000 تومان
 • 7 تا 20 روز(روزانه): 255,000 تومان
 • 20 تا 30 روز(روزانه): 245,000 تومان
 • رنگ : مشکی|سفید
آماده اجاره
Elentra automatic
Elentra automatic
 • نوع خودرو : Elentra automatic
 • سال ساخت : 1394
 • 3 تا 6 روز(روزانه): 270,000 تومان
 • 7 تا 20 روز(روزانه): 255,000 تومان
 • 20 تا 30 روز(روزانه): 245,000 تومان
 • رنگ : سفید
آماده اجاره
kia optima automatic
kia optima automatic
 • نوع خودرو : kia optima automatic
 • سال ساخت : 2016
 • 3 تا 6 روز(روزانه): 290,000 تومان
 • 7 تا 20 روز(روزانه): 270,000 تومان
 • 20 تا 30 روز(روزانه): 260,000 تومان
 • رنگ : مشکی|سفید
آماده اجاره
kia cerato automatic
kia cerato automatic
 • نوع خودرو : kia cerato automatic
 • سال ساخت : 1396
 • 3 تا 6 روز(روزانه): 190,000 تومان
 • 7 تا 20 روز(روزانه): 180,000 تومان
 • 20 تا 30 روز(روزانه): 165,000 تومان
 • رنگ : مشکی|سفید
آماده اجاره