ون بنز ویتو

خودرو ون

5.0
A/C M 3 6+1

  • ساعتی درون شهری: 55,000 تومان
  • کیلومتری برون شهری: 3.000 تومان
  • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 350.000 تومان
  • قیمت در اختیار برون شهری : توافقی 
  • کمترین زمان سرویس ون 5 ساعت می باشد