اتوبوس ولوو B9

خودرو ون

5.0
A/C M 42 42+2

  • ساعتی درون شهری: 90,000 تومان
  • کیلومتری برون شهری: 3.500 تومان
  • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 540.000 تومان
  • قیمت در اختیار برون شهری: توافقی